เขตพื้นที่การศึกษา (Educational Service Area) เป็นระบบการจัดแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาการปกครองที่จัดแบ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดระบบและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากขึ้น[1] เดิมมีสำนักงานประจำแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ชื่อว่า "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..." (สพท.) และต่อมาได้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา[2] โดยจัดแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา[4]

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

แบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดเชียงใหม่

แบ่งออกเป็น 6 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดน่าน

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดพะเยา

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดแพร่

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดลำปาง

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดลำพูน

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดอุตรดิตถ์

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดขอนแก่น

แบ่งออกเป็น 5 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดชัยภูมิ

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดนครพนม

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งออกเป็น 7 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดบึงกาฬ

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย

จังหวัดบุรีรัมย์

แบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดมหาสารคาม

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดมุกดาหาร

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดยโสธร

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดเลย

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดศรีสะเกษ

แบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดสกลนคร

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดสุรินทร์

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดหนองคาย

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดหนองบัวลำภู

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดอำนาจเจริญ

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี

แบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดอุบลราชธานี

แบ่งออกเป็น 5 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

ภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี

แบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดตาก

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดเพชรบุรี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดราชบุรี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดชลบุรี

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดตราด

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดปราจีนบุรี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดระยอง

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดสระแก้ว

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดชัยนาท

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดนครนายก

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดนครปฐม

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดนครสวรรค์

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดนนทบุรี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดปทุมธานี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดพิจิตร

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดพิษณุโลก

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดเพชรบูรณ์

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดลพบุรี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดสมุทรปราการ

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดสมุทรสงคราม

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดสมุทรสาคร

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดสระบุรี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดสิงห์บุรี

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดสุพรรณบุรี

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดอ่างทอง

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดอุทัยธานี

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดชุมพร

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดตรัง

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดนราธิวาส

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดปัตตานี

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดพังงา

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดพัทลุง

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดภูเก็ต

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดยะลา

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดระนอง

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดสงขลา

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

จังหวัดสตูล

แบ่งออกเป็น 1 เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต[5]

 1. กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่และหนองแขม)
 2. กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง)
 3. จังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา
 4. จังหวัดปทุมธานีและสระบุรี
 5. จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง
 6. จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ
 7. จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว
 8. จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
 9. จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม
 10. จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
 11. จังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพร
 12. จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
 13. จังหวัดตรังและกระบี่
 14. จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง
 15. จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
 16. จังหวัดสงขลาและสตูล
 17. จังหวัดจันทบุรีและตราด
 18. จังหวัดชลบุรีและระยอง
 19. จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู
 20. จังหวัดอุดรธานี
 21. จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ
 22. จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร
 23. จังหวัดสกลนคร
 24. จังหวัดกาฬสินธุ์
 25. จังหวัดขอนแก่น
 26. จังหวัดมหาสารคาม
 27. จังหวัดร้อยเอ็ด
 28. จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร
 29. จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ
 30. จังหวัดชัยภูมิ
 31. จังหวัดนครราชสีมา
 32. จังหวัดบุรีรัมย์
 33. จังหวัดสุรินทร์
 34. จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
 35. จังหวัดลำปางและลำพูน
 36. จังหวัดเชียงรายและพะเยา
 37. จังหวัดแพร่และน่าน
 38. จังหวัดสุโขทัยและตาก
 39. จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์
 40. จังหวัดเพชรบูรณ์
 41. จังหวัดกำแพงเพชรและพิจิตร
 42. จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี

อ้างอิง