อำเภอแม่ลาว

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

แม่ลาว (คำเมือง: Lanna-Mae Lao.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

อำเภอแม่ลาว
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอแม่ลาว
คำขวัญ: แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยส้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°47′24″N 99°41′59″E / 19.79000°N 99.69972°E / 19.79000; 99.69972
อักษรไทยอำเภอแม่ลาว
อักษรโรมันAmphoe Mae Lao
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด406.0 ตร.กม. (156.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด31,009 คน
 • ความหนาแน่น76.37 คน/ตร.กม. (197.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์57250,
57000 (เฉพาะตำบลโป่งแพร่)
รหัสภูมิศาสตร์5716
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-โป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแม่ลาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอแม่ลาวแยกตัวออกมาจากอำเภอเมืองเชียงรายเมือวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีฐานะเป็น กิ่งอำเภอแม่ลาว ประกอบไปด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงมะดะ จอมหมอกแก้ว บัวสลี ป่าก่อดำ และโป่งแพร่[1] และต่อมากิ่งอำเภอแม่ลาวได้รับการยกฐานะให้เป็น อำเภอแม่ลาว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแม่ลาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. ดงมะดะ   Dong Mada 18 3,613 9,365
2. จอมหมอกแก้ว   Chom Mok Kaeo 11 2,245 6,105
3. บัวสลี   Bua Sali 12 1,563 4,347
4. ป่าก่อดำ   Pa Ko Dam 13 2,378 6,340
5. โป่งแพร่   Pong Phrae 9 1,761 4,474

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่ลาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าก่อดำและบางส่วนของตำบลจอมหมอกแก้ว
 • เทศบาลตำบลแม่ลาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดงมะดะ
 • เทศบาลตำบลดงมะดะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะดะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวสลีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
 • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านร่องปลายนา
 • หอพลับพลาเจ้าดารารัศมี
 • สุวิรุฬชาไทย ไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว
 • วัดบุญเรือง
 • พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ลาว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (74 ง): 19. 8 มิถุนายน 2536.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเหนือคลอง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอรัษฎา อำเภอพุทธมณฑล อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอปางมะผ้า อำเภอสนธิ อำเภอหนองม่วง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอบุ่งคล้า อำเภอดอนมดแดง และอำเภอลืออำนาจ พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (62 ก): 5–8. 20 พฤศจิกายน 2539.
 3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย