อำเภอชื่นชม

อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

ชื่นชม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่เล็กที่สุดและมีประชากรน้อยที่สุดของจังหวัดมหาสารคาม

อำเภอชื่นชม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Chuen Chom
คำขวัญ: 
ชื่นชมถิ่นคนดี กะหล่ำปลีและอ้อยหวาน
ลำธารห้วยสายบาตร เห็ดธรรมชาติป่าโคกข่าว
กราบเจ้าหลวงปู่หิน
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอชื่นชม
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอชื่นชม
พิกัด: 16°31′53″N 103°10′18″E / 16.53139°N 103.17167°E / 16.53139; 103.17167
ประเทศ ไทย
จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่
 • ทั้งหมด113.0 ตร.กม. (43.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด24,628 คน
 • ความหนาแน่น217.95 คน/ตร.กม. (564.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 44160
รหัสภูมิศาสตร์4413
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอชื่นชม เลขที่ 247 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงยืน-คำใหญ่ ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 44160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอชื่นชมตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอชื่นชมเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงยืน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอชื่นชม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอชื่นชม โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอชื่นชมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชื่นชม (Chuen Chom) 11 หมู่บ้าน
2. กุดปลาดุก (Kut Pla Duk) 15 หมู่บ้าน
3. เหล่าดอกไม้ (Lao Dok Mai) 11 หมู่บ้าน
4. หนองกุง (Nong Kung) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอชื่นชมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกุดปลาดุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองกุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชื่นชมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าดอกไม้ทั้งตำบล

ประเพณีและวัฒนธรรม แก้

ชาวอำเภอชื่นชมได้ปฏิบัติสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นสิริมงคล ให้ผู้คนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสภาพสังคม และสถานภาพของสังคมให้คงอยู่และเป็นเครื่องเสริมสร้างความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ประชาชน

สิ่งที่สำคัญเหมือนและแตกต่างจากวัฒนธรรมอีสานทั่วไป คือ มีวัฒนธรรมหลักคือการประพฤติตนให้อยู่ในศิลธรรมอันดี มีความเชื่อเรื่อง ผีปู่ตา เสากลางบ้าน และการทำบุญประเพณีตามฮีตสิบสอง การจัดงานประเพณีสืบต่อกันมาและถือเป็นการท่องเที่ยวภายในอำเภอ คือ[3]

 • งานประจำปีกะหล่ำปลีเงินล้าน ในช่วงปลายเดือน - ปลายเดือนธันวาคมของทุกปี
 • งานกราบเจ้าหลวงปู่หิน เป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จัดที่ตำบลหนองกุง ในวันที่ 13–19 เดือนเมษายน ของทุกปี
 • งานออนซอนบั้งไฟแสน กำหนดจัดที่ตำบลเหล่าดอกไม้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
 • งานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือพาย จัดที่ตำบลชื่นชมในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปี

สถาบันการศึกษา แก้

โรงเรียน แก้

 • โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
 • โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
 • โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
 • โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
 • โรงเรียนบ้านหนองกุง
 • โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น


วัดในอำเภอชื่นชม แก้

 • วัดใหม่ชัยมงคล ศรีสวัสดิ์
 • วัดธรรมรังสี
 • วัดชัยศรี บ้านหนองหว้า
 • วัดบูรพา บ้านหนองผักแว่น

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอชื่นชม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 51 ง): 15. 25 มิถุนายน 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2008-05-25.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-05-25.
 3. "อำเภอชื่นชม". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม. ม.ป.ป. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-06. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภ่าคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |year= (help)