อำเภอซำสูง

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

ซำสูง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

อำเภอซำสูง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sam Sung
คำขวัญ: 
เมืองพระเจ้าใหญ่ ไร่นาสวนผสม ชมป่ายางสวย เลิศด้วยประเพณี วิถีทำนำทาง
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอซำสูง
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอซำสูง
พิกัด: 16°32′35″N 103°4′47″E / 16.54306°N 103.07972°E / 16.54306; 103.07972
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด116.7 ตร.กม. (45.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด23,334 คน
 • ความหนาแน่น199.94 คน/ตร.กม. (517.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40170
รหัสภูมิศาสตร์4021
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอซำสูง ถนนกระนวน-เชียงยืน ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอซำสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอซำสูงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกระนวน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอซำสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1][2] ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอซำสูง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

คำว่า "ซำสูง" มีความหมายตามฐานทางภาษาอีสาน หรือภาษาลาว คำว่า "ซำ" แปลว่า บริเวณที่ต่ำที่มีน้ำไหลมารวมเป็นแอ่งขัง หรือเป็นที่ชุ่มชื่นมีน้ำใต้ดินมาก เช่น ที่ต่ำของเนินป่า ร่องภูเขา เช่นชื่อซำต่าง ๆ ของภูกระดึง  เป็นต้น โดยชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอซำสูงที่มี "ซำ" เช่น บ้านซำโอง ฉะนั้น ซำสูง จึงหมายถึง ชื่อหนึ่งของชุมชนบ้านกระนวน บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ชุ่มชื้นมีน้ำใต้ดินไหลมาจากที่สูงของป่าดงซำ ซึ่งเป็นป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์ ผืนป่าดงซำผืนนี้มีพื้นที่ครอบคลุมและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รอยต่อของอำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอซำสูง โดยอำเภอซำสูงมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ปางสะดุ้งมาร ก่อสร้างสมัยทวาราวดี นามว่า "หลวงปู่พระเจ้าใหญ่" ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย เป็นที่เคารพสักการะของ ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอซำสูงมีเขตการปกครองรวม 5 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 35 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กระนวน (Kranuan) 6 หมู่บ้าน
2. คำแมด (Kham Maet) 5 หมู่บ้าน
3. บ้านโนน (Ban Non) 9 หมู่บ้าน
4. คูคำ (Khu Kham) 8 หมู่บ้าน
5. ห้วยเตย (Huai Toei) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอซำสูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลซำสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระนวนทั้งตำบล[4][5]
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำแมดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโนนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูคำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยเตยทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

  1. "khonkaen.doae.go.th". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-16. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอซำสูง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 13. 26 พฤษภาคม 2537. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.
  3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.
  4. [1]๒๒ เมษายน ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลซำสูง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
  5. [2]๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกระนวน รวมกับเทศบาลตำบลซำสูง กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น