อำเภอกันทรวิชัย

อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

กันทรวิชัย [กัน-ทะ-ระ-วิ-ไช][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ใหญ่เป็นเป็นดับ 7 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 6 ของจังหวัด

อำเภอกันทรวิชัย
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอกันทรวิชัย
คำขวัญ: 
กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน
การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°19′22″N 103°17′48″E / 16.32278°N 103.29667°E / 16.32278; 103.29667
อักษรไทยอำเภอกันทรวิชัย
อักษรโรมันAmphoe Kantharawichai
จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่
 • ทั้งหมด372.2 ตร.กม. (143.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด84,581 คน
 • ความหนาแน่น227.25 คน/ตร.กม. (588.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 44150
รหัสภูมิศาสตร์4404
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย ถนนสุขาภิบาล ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอกันทรวิชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอกันทรวิชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 183 หมู่บ้าน

1. โคกพระ (Khok Phra) 6. ขามเรียง (Kham Riang)
2. คันธารราษฎร์ (Khanthararat) 7. เขวาใหญ่ (Khwao Yai)
3. มะค่า (Makha) 8. ศรีสุข (Si Suk)
4. ท่าขอนยาง (Tha Khon Yang) 9. กุดใส้จ่อ (Kut Sai Cho)
5. นาสีนวน (Na Si Nuan) 10. ขามเฒ่าพัฒนา (Kham Thao Phatthana)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอกันทรวิชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโคกพระ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโคกพระ
 • เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขอนยางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขามเรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามเรียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโคกพระ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคันธารราษฎร์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะค่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสีนวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขวาใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสุขทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดใส้จ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามเฒ่าพัฒนาทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.