อำเภอยางตลาด

อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

ยางตลาด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมไปสู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

อำเภอยางตลาด
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอยางตลาด
คำขวัญ: เร่วพันธุ์ดีดงระแนง แหล่งรวมการเกษตร
เขตกุ้งก้ามกรามรสเลิศ ถิ่นกำเนิดวงโปงลาง
เส้นทางสู่อินโดจีน แผ่นดินแห่งนักปราชญ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°24′8″N 103°22′23″E / 16.40222°N 103.37306°E / 16.40222; 103.37306
อักษรไทยอำเภอยางตลาด
อักษรโรมันAmphoe Yang Talat
จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด621.084 ตร.กม. (239.802 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด128,676
 • ความหนาแน่น207.17 คน/ตร.กม. (536.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์46120
รหัสภูมิศาสตร์4607
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอยางตลาด ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอยางตลาดเดิมชื่อ อำเภอปจิมกาฬสินธุ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน อำเภอปจิมกาฬสินธุ์ตั้งที่ว่าการอยู่ที่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสมบูรณ์ ลักษณะอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นอาคารสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

ต่อมาทางราชการเห็นว่า การตั้งชื่ออำเภอโดยใช้ทิศทางเป็นหลักจะทำให้ประชาชนเข้าใจยาก จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอปจิมกาฬสินธุ์ ("กาฬสินธุ์ตะวันตก") เป็น อำเภอภูแล่นช้าง ใน พ.ศ. 2456[1] ทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเมืองภูแล่นช้างไว้ไม่ให้สูญหายไป หลังจากนั้นทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอภูแล่นช้างจากบ้านดงเค็งมาตั้งที่บ้านยางซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหนองหมาจอก ใน พ.ศ. 2460 จึงมีการเปลี่ยนชื่ออำเภอจาก "ภูแล่นช้าง" เป็น อำเภอยางตลาด[2] ตามชื่อบ้านยางซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญมาจนถึงปัจจุบัน

ตามพระราชบัญญัติขนานนามสกุล[3]ที่เริ่มมีผลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 ประจวบพอเหมาะพอดีกับเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนชื่อจาก อำเภอภูแล่นช้าง เป็น อำเภอยางตลาด เพื่อรักษาชื่อ "ภูแล่นช้าง" เดิมมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นคนในท้องถิ่นจึงตั้งนามสกุลของตนโดยให้มีคำว่า "ภู" ขึ้นต้น

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอยางตลาดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 208 หมู่บ้าน

1. ยางตลาด (Yang Talat) 20 หมู่บ้าน 9. ดอนสมบูรณ์ (Don Sombun) 14 หมู่บ้าน
2. หัวงัว (Hua Ngua) 13 หมู่บ้าน 10. นาเชือก (Na Chueak) 14 หมู่บ้าน
3. อุ่มเม่า (Um Mao) 12 หมู่บ้าน 11. คลองขาม (Khlong Kham) 19 หมู่บ้าน
4. บัวบาน (Bua Ban) 23 หมู่บ้าน 12. เขาพระนอน (Khao Phra Non) 9 หมู่บ้าน
5. เว่อ (Woe) 11 หมู่บ้าน 13. นาดี (Na Di) 9 หมู่บ้าน
6. อิตื้อ (Itue) 12 หมู่บ้าน 14. โนนสูง (Non Sung) 12 หมู่บ้าน
7. หัวนาคำ (Hua Na Kham) 19 หมู่บ้าน 15. หนองตอกแป้น (Nong Tok Paen) 10 หมู่บ้าน
8. หนองอิเฒ่า (Nong I Thao) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอยางตลาดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโคกศรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอุ่มเม่าและบางส่วนของตำบลดอนสมบูรณ์
 • เทศบาลตำบลยางตลาด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลยางตลาด
 • เทศบาลตำบลบัวบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวบานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลอิตื้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอิตื้อทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหัวนาคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวนาคำทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเขาพระนอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพระนอนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลอุ่มเม่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุ่มเม่า (นอกเขตเทศบาลตำบลโคกศรี)
 • เทศบาลตำบลโนนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางตลาด (นอกเขตเทศบาลตำบลยางตลาด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวงัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเว่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอิเฒ่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนสมบูรณ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลโคกศรี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเชือกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้นทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 30 (0 ง): 1619–1620. 19 ตุลาคม 2456.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 40–68. 29 เมษายน 2460.
 3. นามสกุล