ตำบล หรือ เขตที่ตั้งเมือง (อังกฤษ: sub-district) เป็นนิคมมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้าน แต่เล็กกว่าเมือง ขนาดของเมืองขนาดเล็กอาจแตกต่างกันอย่างมากในทุกภูมิภาคของโลก เมืองขนาดเล็กในประเทศไทยยังหมายถึงเทศบาลตำบล

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข