วิกิพีเดีย:โครงการจัดหมวดหมู่โครงที่ยังไม่สมบูรณ์

สำหรับหมวดหมู่โครงทั้งหมดที่จัดไว้แล้วดูได้ที่ วิกิพีเดีย:หมวดหมู่โครง และ วิกิพีเดีย:โครง

จุดประสงค์

แก้

เพื่อร่วมกันวางแผน หาวิธีแบ่งแยกบทความที่ยังเป็นโครงออกเป็นโครงย่อยภายใต้ชื่อ โครงแต่ละอันที่มีความหมาย

สาเหตุ

แก้

เนื่องจากมีข้อความที่เป็นโครงมากในระดับหนึ่งในวิกิพีเดียภาษาไทย ทำให้ผู้ใช้หรือผู้เขียนเกิดความสับสนกับหัวข้อของบทความ ผู้เขียนที่มีความสามารถเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ไม่สามารถเลือกกลุ่มของบทความที่ตัวเองต้องการแก้ไข หรือช่วยเขียนเพิ่มเติมได้

กรณีศึกษา

แก้

วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ต้องมานั่งไล่แก้บทความที่เป็น {{โครง}} ให้เป็นบทความที่มีโครงหัวข้อย่อยกำกับ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับทางวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ เราจึงกำหนดโครงหัวข้อย่อยไว้เลย จะได้ไม่ซ้ำรอยเดิม

วิธีการ

แก้
  • ดู รายชื่อบทความที่ยังเป็น โครง
  • กำหนดชื่อโครงที่เหมาะสม ไม่กว้างเกินไป (ทำให้สับสนในการเลือกหรือค้นหา) หรือแคบเกินไป (ทำให้มีโครงย่อยมากเกินไป)
    • หากเหมาะสม สามารถใช้ แม่แบบ:Asbox ในการช่วยสร้างโครงหมวดใหม่ได้
  • แก้ไข {{โครง}} ที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นโครงตามชื่อที่เหมาะสม
  • วางตำแหน่งไว้ส่วนด้านบนหรือด้านล่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น บทความที่ต้องการเตือนคนอ่านก่อน ให้วางไว้ด้านบน ส่วนบทความที่ต้องการให้คนอ่าน อ่านก่อนและบอกว่ายังไม่เสร็จ หรือช่วยแก้เพิ่ม ให้ไว้ส่วนด้านล่าง