วิกิพีเดีย:โครงการวิกิการทหาร

โครงการวิกิการทหาร
สมาชิก
 1. Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 2. Brandy Frisky (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. Passawuth (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 4. Pastman (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. Skyman (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. Elite501st (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 7. มารวย บางสิม (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 8. Kelos_omos1 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 9. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 10. Icy2527 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 11. matable (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 12. ไอ้ตัวเล็ก (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 13. ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 14. บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 15. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 16. Boonyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 17. buileducanh (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความการทหาร ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  7 7
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  5 5
ดี 116 116
พอใช้ 395 395
โครง 1095 1095
รายชื่อ 31 31
จัดระดับแล้ว 1649 1649
ยังไม่ได้จัดระดับ 50 50
ทั้งหมด 1699 1699

ยินดีต้อนรับสู่หน้าโครงการวิกิการทหาร เราเป็นกลุ่มผู้เขียนวิกิพีเดียที่ทำงานบนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทหาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดเข้าไปถามในหน้าหน้าพูดคุยของโครงการ หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการโดยตรง

จุดประสงค์แก้ไข

 • เพื่อสร้างสารานุกรมที่ถูกต้องและแม่นยำในเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงการทหารและสงครามในวิกิพีเดียภาษาไทย
 • เพื่อพัฒนาบทความที่เกี่ยวข้องกับการทหารและสงคราม
 • เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบทความที่เกี่ยวข้องในอนาคต และเป็นศูนย์รวมของการอภิปรายเกี่ยวกับบทความการทหารและสงครามในวิกิพีเดียภาษาไทย

แจ้งข่าวประจำเดือนแก้ไข


แจ้งข่าวจาก โครงการวิกิการทหาร ประจำเดือนมิถุนายน

นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องแก้ไข

สิ่งที่ต้องทำแก้ไข

ลงชื่อสมาชิกแก้ไข

การลงชื่อสมาชิก หมายความว่า คุณยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการวิกิการทหาร ในการรับเอานโยบายที่ได้จากที่ประชุมไปใช้ หรือเป็นผู้เขียนบทความการทหาร อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เขียนบทความการทหารไม่จำเป็นต้องลงชื่อสมาชิกทุกคน เพียงแต่ว่าสมาชิกโครงการวิกิการทหารจะมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและกำหนดนโยบายของโครงการได้

สมาชิกของโครงการวิกิการทหาร ควรจะต้อง:

 1. เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งจะมีการกำหนดวันเวลาล่วงหน้า (หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถส่งจดหมายแจ้งได้)
 2. ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดจากที่ประชุมของโครงการ
 3. พัฒนาบทความการทหารให้เป็นไปตามนโยบาย

คุณสามารถลงชื่อสมาชิกของโครงการได้ที่นี่

ถ้าคุณไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีเวลาไม่พอ หรือไม่ชำนาญในงานเขียนด้านดังกล่าว คุณยังคงสามารถลงชื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ โดยผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมประชุมได้ (แต่ไม่ได้รับจดหมายแจ้งวันเวลาประชุม และไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในญัตติใด ๆ)โดยสามารถลงชื่อได้ด้านล่าง

นอกจากนี้ สมาชิกและผู้สังเกตการณ์ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับจดหมายแจ้งข่าวประจำเดือนได้

รายชื่อผู้สังเกตการณ์แก้ไข

การเขียนหรือแปลบทความแก้ไข

การใส่แม่แบบแก้ไข

ควรจะทำการใส่แม่แบบในหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ดูได้ที่แม่แบบที่ใช้ โดยใส่ตามความเหมาะสม และควรใส่แม่แบบของโครงการอื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันด้วย

พัฒนาวิกิมีเดียแก้ไข

เพิ่มข้อมูลในโครงการวิกิมีเดีย เพื่อที่จะสามารถดึงข้อมูลมาเพิ่มเติมในบทความวิกิพีเดียได้ โดยโครงการวิกิมีเดียทั้งหมดที่มีอยู่สามารถดูได้ที่โครงการพี่น้อง

เข้าประชุมแก้ไข

เพื่อให้โครงการวิกิการทหารพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สมาชิกที่ลงชื่อมาร่วมประชุมตามที่ผู้ดูแลกำหนด เพื่อกำหนดนโยบายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายเดิม รวมไปถึงประกาศกิจกรรมใหม่ที่ออกมาเรื่อย ๆ การไม่เข้าร่วมประชุมอาจทำให้การพัฒนาบทความไม่ต่อเนื่องกันได้

แม่แบบที่ใช้แก้ไข

แม่แบบ วิธีใช้ แสดงผล
{{บทความการทหาร}} ใส่ในหน้าพูดคุยเพื่อบอกว่าบทความดังกล่าวเป็นบทความการทหาร
{{โครงทหาร}}
{{โครงอาวุธ}}
ใส่ท้ายบทความที่เกี่ยวกับการทหารที่ยังไม่สมบูรณ์

มอบดาวเกียรติยศแก้ไข

ดาวการทหาร มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับการทหารอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยจะมอบพร้อมแพรแถบ โดยติดแม่แบบ {{Military barnstar|เหตุผล}} พร้อมลงชื่อผู้ใช้ที่หน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่ได้รับดาว หลังจากติดป้ายจะแสดงผลดังนี้:

 
 

ดาวการทหาร และ แพรแถบ จากWP:MILITARY

รายชื่อบทความดีเด่นแก้ไข

บทความระดับคัดสรรแก้ไข

บทความระดับคุณภาพแก้ไข

โครงการพี่น้องแก้ไข

  วิกิข่าวการทหาร (ภาษาอังกฤษ)
แหล่งข่าวการทหาร
  วิกิคำคมการทหาร
ที่รวบรวมคำคมการทหาร
  วิกิซอร์ซการทหาร (ภาษาอังกฤษ)
เอกสารต้นฉบับการทหาร
  คอมมอนส์การทหาร
แหล่งรวบรวมแบ่งปันสื่อการทหาร