วิกิพีเดีย:โครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้

บทความทวีปอเมริกาใต้ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  2 2
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  0 0
ดี 2 2
พอใช้ 18 18
โครง 61 61
รายชื่อ 13 13
จัดระดับแล้ว 96 96
ยังไม่ได้จัดระดับ 2 2
ทั้งหมด 98 98

โครงการวิกินี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบทความเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยสปิริตความร่วมมืออันแรงกล้า หน้าโครงการนี้ได้รวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบทความเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้

แว่นขยาย ขอบข่ายงาน แก้

 

หน้าโครงการนี้รวบรวมคำแนะนำในการสร้างและปรับปรุงพัฒนาบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกาใต้ ไม่ว่าจะเป็นเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประชากร สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบทความด้วย พวกเรารู้สึกยินดีหากได้ร่วมมือกับโครงการวิกิอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไป

สมาชิก แก้

ผู้ใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้ สามารถใส่กล่องข้อมูลด้านล่างนี้ในหน้าผู้ใช้ของคุณ แล้วคุณก็จะกลายเป็นหนึ่งในผู้ใช้ที่เข้าร่วมโครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้

ข้อความ กล่องผู้ใช้ ผู้ที่ใช้กล่องนี้
{{แม่แบบ:User WikiProject South America}}
 ผู้ใช้ท่านนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้
หน้าที่นำไปใช้

บทความตัวอย่าง แก้

บทความคัดสรร แก้

บทความคุณภาพ แก้

  •  

แม่แบบ แม่แบบ แก้

ป้ายโครงการ แก้

{{บทความทวีปอเมริกาใต้}} - ป้ายโครงการ ใส่ไว้ในหน้าพูดคุยของบทความเพื่อประเมินคุณภาพของบทความ (คัดสรร, คุณภาพ, ดี, พอใช้, โครง, รายชื่อ)
  โครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประชากร สังคมและวัฒนธรรม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิทวีปอเมริกาใต้ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

โดยคุณภาพของบทความในแต่ละระดับ มีเกณฑ์คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้