วิกิพีเดีย:โครงการวิกิวิดีโอเกม

บทความวิดีโอเกม ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  9 9
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  14 14
ดี 62 62
พอใช้ 290 290
โครง 739 739
รายชื่อ 10 10
จัดระดับแล้ว 1124 1124
ยังไม่ได้จัดระดับ 125 125
ทั้งหมด 1249 1249

จุดประสงค์ แก้

โครงการวิกิวิดีโอเกม เป็นส่วนหนึ่งของสถานีย่อยวิดีโอเกม มีจุดประสงค์ในการพัฒนาบทความทางด้านวิดีโอเกมให้ทันสมัยและเป็นกลาง เพื่อเป็นสื่อกลางให้ทุกคนและทุกฝ่ายได้รับข้อมูลวิดีโอเกมที่ถูกต้องและเป็นธรรม และคุณสามารถมีส่วนร่วมกับการแก้ไขบทความในส่วนที่ยังไม่มี หรือส่วนที่เป็นข้อบกพร่องของบทความวิดีโอเกมนั้น ๆ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ โครงการวิกิวิดีโอเกมนี้ มีความหมายครอบคลุมไปถึงเกมคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงเกมคอนโซลประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

คู่มือการเขียน แก้

สำหรับทุกบทความที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม ทุกคนสามารถเริ่มเขียนบทความได้ โดยใช้แม่แบบ กล่องข้อมูล เกมคอมพิวเตอร์ สำหรับเกมที่เล่นในคอมพิวเตอร์ และใช้ โดยจะผู้เขียนบทความทุกคนจะมีการพัฒนาระดับบทความตั้งแต่

โครง   พอใช้   ดี   บทความคุณภาพ   บทความคัดสรร

ตามลำดับ ซึ่งการที่จะเขียนบทความให้ได้ระดับที่สูงสุดนั้นจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

แม่แบบ แก้

แม่แบบกล่องข้อมูล เกมคอมพิวเตอร์ แก้

แม่แบบกล่องข้อมูล เกมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับบทความซอฟต์แวร์เกมในคอมพิวเตอร์เท่านั้น ให้นำกล่องนี้ใส่ไว้ส่วนบนของบทความเกมคอมพิวเตอร์

รูปแบบแม่แบบ ภาพแม่แบบที่ปรากฏ
{{กล่องข้อมูล เกมคอมพิวเตอร์
| ภาพ = 
| ชื่อ = 
| ชื่ออังกฤษ = 
| ค่าย = 
| ผู้จำหน่าย = 
| ผู้ออกแบบ = 
| วันออกจำหน่าย = 
| แนวเกม = 
| จำนวนผู้เล่น = 
| การจัดเรทติ้ง = 
| ระบบปฏิบัติการ = 
| รูปแบบ/จำนวนแผ่น = 
| ระบบพื้นฐานที่ต้องการ = 
| ครุภัณฑ์ที่ต้องการ = 
}}
(ชื่อของเกม)
ไฟล์:(ภาพของเกม)
ผู้ออกแบบ(ชื่อผู้ออกแบบเกม)

แม่แบบกล่องข้อมูลวิดีโอเกม แก้

ในกรณีที่เป็นเกมแพลตฟอร์ม เกมตลับ เกมแฟมิคอม ที่ไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์ให้ใช้แม่แบบนี้ แม่แบบกล่องข้อมูล วิดีโอเกม

รูปแบบแม่แบบ ภาพแม่แบบที่ปรากฏ
{{กล่องข้อมูล วิดีโอเกม
| collapsible = 
| state = 
| italic title = 
| title = 
| show image = 
| image = 
| alt = 
| caption = 
| developer = 
| publisher = 
| distributor = 
| series = 
| engine = 
| platforms = 
| released = 
| genre = 
| modes = 
| director = 
| producer = 
| designer = 
| programmer = 
| artist = 
| writer = 
| composer = 
| cabinet = 
| arcade system = 
| cpu = 
| sound = 
| display = 
}}
ชื่อวิดีโอเกม
ไฟล์:ภาพที่ใส่ควรเป็นปกเกม
คำอธิบายภาพเกม
ผู้พัฒนาใส่ชื่อบริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกม
ผู้จัดจำหน่ายใส่ชื่อผู้ผลิตหรือบริษัทที่ผลิต
กำกับใส่ชื่อผู้กำกับเกม
อำนวยการผลิตใส่ชื่อโปรดิวเซอร์หรือผู้สร้างเกม
ออกแบบใส่ชื่อนักออกแบบ
โปรแกรมเมอร์ใส่ชื่อโปรแกรมเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม
ศิลปินใส่ชื่อศิลปินที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม
เขียนบทใส่ชื่อผู้เขียนวิดีโอเกม
แต่งเพลงใส่ชื่อผู้แต่งเพลงของวิดีโอเกม
ชุดใส่ซีรีส์เกม
เอนจินใส่ระบบเกม
เครื่องเล่นใส่แพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการ
วางจำหน่ายใส่วันที่ออกเกมแนะนำให้ใช่ แม่แบบ {{Vgrelease new}}
แนวใส่ประเภทเกม
รูปแบบใส่โหมดเกม
ระบบอาร์เคดใส่ระบบของเกมตู้ ในกรณีที่เป็นวิดีโอเกมตู้

แม่แบบที่อาจทำให้ชาววิกิพีเดียสับสน แก้

บางกล่องข้อมูลอาจจะทำให้ชาววิกิพีเดียสับสนเช่น แม่แบบ:กล่องข้อมูล เกม แม่แบบนี้ไม่ใช่แม่แบบของ วิดีโอเกม แต่เป็นของเกมกระดาน หรือ เกมบนโต๊ะต่าง ๆ กรุณาอย่าสับสนเป็นอันขาด

การจัดระดับบทความ แก้

ทุกคนสามารถจัดระดับบทความวิดีโอเกมได้ในหน้าอภิปราย (ยกเว้นบทความระดับคัดสรร และบทความระดับคุณภาพ ซึ่งจะต้องผ่านการเสนอชื่อกับทางวิกิพีเดียก่อน) ระดับของบทความมีดังนี้

บทความระดับคัดสรร แก้

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีประสิทธิภาพต่อผู้อ่านสูงสุด ทั้งนี้จะต้องประกอบไปด้วย เนื้อหาที่เป็นสารานุกรม ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาที่สามารถยืนยันได้ พร้อมเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง มีการจัดรูปแบบที่ดีพร้อมภาพประกอบที่มีลิขสิทธิ์ยืนยันได้ มีการใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจ และโครงสร้างบทความต่อเนื่องกัน ซึ่งต้องผ่านการเสนอชื่อเป็นบทความคัดสรรเสียก่อน จึงจะสามารถใส่ แม่แบบ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=คัดสรร}} ไว้ที่หน้าอภิปรายของบทความนั้น ๆ ได้


การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=คัดสรร}}


บทความระดับคุณภาพ แก้

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ คล้ายบทความระดับคัดสรร แต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บางส่วน แต่ยังเห็นได้ไม่ชัดเจน ซึ่งสิ่งที่ทุกคนทำได้ในบทความระดับนี้คือการแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความให้อ่านง่าย ซึ่งต้องผ่านการเสนอชื่อเป็นบทความคุณภาพเสียก่อน จึงจะสามารถใส่ แม่แบบ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=คุณภาพ}} ไว้ที่หน้าอภิปรายของบทความนั้น ๆ ได้

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=คุณภาพ}}

บทความระดับดี แก้

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม ซึ่งรูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง ยังพอมีประโยชน์ต่อผู้อ่านส่วนใหญ่แต่ไม่ทุกคน ผู้อ่านทั่วไปอ่านและเข้าใจในภาพรวมและเนื้อหาสำคัญ รวมถึงรายละเอียดของหัวข้อนั้น สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนย่อย โดยไม่จำเป็นต้องลงทุกรายละเอียด ปรับปรุงการใช้ภาษา และการจัดรูปแบบ และทุกคนสามารถจัดระดับบทความให้อยู่ในระดับดีได้ โดยการใส่ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=ดี}} ไว้ที่หน้าอภิปราย

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=ดี}}


บทความระดับพอใช้ แก้

เป็นบทความวิดีโอเกมที่ มีเนื้อหาที่ดีเป็นหลักในบทความ แต่ยังขาดเนื้อหาสำคัญบางประเด็นในบทความ มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม เช่น อาจจะขาด บางส่วนของเนื้อหาหลักของบทความ หรือ เนื้อหาย่อยที่สนับสนุนเนื้อหาหลักในบทความ ยังพอมีประโยชน์ต่อผู้อ่านกลุ่มหนึ่ง มีเนื้อหาในระดับที่เหมาะสม แต่ตัวผู้อ่านจำเป็นต้องหาแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อทำความเข้าใจในภาพรวมของหัวข้อนั้น สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาหลักที่สำคัญ ปกติแล้วบทความนี้จะไม่มีป้าย {{เก็บกวาด}} หรือ {{โครง}} ปรากฏอยู่ และทุกคนสามารถจัดระดับบทความให้อยู่ในระดับพอใช้ได้ โดยการใส่ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=พอใช้}} ไว้ที่หน้าอภิปราย

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=พอใช้}}

ความระดับโครง (บทความสั้น) แก้

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีเนื้อหาที่อธิบายที่อธิบายความหมายของหัวข้อนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่สั้น แต่ไม่สั้นมาก มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อน ในบทความสามารถอธิบายความหมายในภาพรวมได้ ซึ่งลักษณะนี้มักจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บางกลุ่มที่รู้จักบทความเป็นอย่างดี สิ่งที่คุณทำได้ในบทความระดับนี้คือ การเพิ่มเติมเนื้อหา สามารถปรับปรุงรูปแบบ และภาษาเช่นกัน โดยบทความในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีป้าย {{สั้นมาก}} และทุกคนสามารถจัดระดับบทความให้อยู่ในระดับพอใช้ได้ โดยการใส่ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=โครง}} ไว้ที่หน้าอภิปราย

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=โครง}}

บทความรายชื่อ แก้

เป็นบทความวิดีโอเกมที่มีเนื้อหามีลักษณะเป็นรายชื่อ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อเป็นรวบรวมข้อมูลแบบรายชื่อ และใช้เป็นดัชนีไปบทความอื่น โดยต่างจากหมวดหมู่ที่อาจมีภาพ แหล่งอ้างอิง และคำอธิบายกำกับ แต่จะไม่ได้รับการจัดระดับเหมือนบทความทั่วไป และทุกคนสามารถจัดบทความที่ดูเหมือนมีลักษณะเป็นรายชื่อได้ โดยการใส่ {{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=รายชื่อ}} ไว้ที่หน้าอภิปราย

การจัดระดับคัดสรร แม่แบบวิดีโอเกมที่ปรากฏ
{{บทความวิดีโอเกม|ระดับ=รายชื่อ}}

นี่คือสิ่งที่คุณทำได้ แก้

เข้าร่วมโครงการนี้ แก้

ถ้าคุณอยากจะเข้าร่วมโครงการวิกินี้ต้องทำตามวิธีขั้นตอนดังนี้

บทความที่ต้องการ แก้

บทความด้านล่างนี้เป็น บทความที่ต้องการ ในโครงการวิกิวิดีโอเกม ยังต้องการบทความในหมู่หมวดเหล่านี้อีกมาก ทุกคนสามารถช่วยกันสร้างบทความเหล่านี้ได้ โดยการคลิกที่รายชื่อลิงก์สีแดงด้านล่าง

สมาชิกปัจจุบัน แก้

 1. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:45, 27 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
 2. Wutzwz (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:50, 22 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 3. Dolkungbighead (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:10, 8 พฤษภาคม 2558 (ICT)
 4. kongkong1234567890 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:00, 19 กรกฎาคม 2558 (ICT)
 5. Tvcccp (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 10:06, 12 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
 6. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 21:52, 18 พฤศจิกายน 2560 (ICT)
 7. Buileducanh (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 8. Tris T7 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 17:24, 25 พฤศจิกายน 2561 (ICT)
 9. Bisdt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 10. Book9416 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 16:47, 16 มิถุนายน 2564 (ICT)
 11. Ekminarin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 22:57, 7 ตุลาคม 2565 (ICT)
 12. ßest Trïphop Rattanajaratröd (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 3:30, 8 ตุลาคม 2566 (ICT)