วิกิพีเดีย:โครงการเก็บกวาดภาพ

สำหรับป้ายสัญญาอนุญาตทั้งหมด ดูได้ที่ วิกิพีเดีย:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ
สำหรับรายชื่อภาพไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตที่ถูกแจ้งใหม่ ดูได้ที่ วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์

จุดประสงค์

แก้

เพื่อร่วมกันวางแผน และจัดการภาพที่ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาต ภาพที่ไม่ทราบสถานะ ภาพที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือติดสัญญาอนุญาตไม่ถูกต้อง

สถานการณ์ปัจจุบัน

แก้
40.4% (20 เมษายน 2550)
  • โดยใช้จำนวนภาพที่ไม่ได้ระบุสถานะตอนเริ่มต้นโครงการที่ 2,531 ภาพ และเปรียบเทียบกับตัวเลขภาพคงเหลือครั้งล่าสุดที่บันทึก

กิจกรรมล่าสุด

แก้

เริ่มทยอยรายงาน และลบภาพที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นี้โดยเริ่มจากภาพใหม่ โดยผู้อัปโหลดได้รับแจ้งรายชื่อภาพทั้งหมดที่ถูกแจ้งยังไม่ได้ระบุแหล่งที่มาด้วยบอตคุงเรียบร้อยแล้ว

กรณีศึกษา

แก้

วิกิพีเดียอังกฤษนั้น เคยประสบปัญหาเช่นนี้มาแล้ว โดยเมื่อดูจากหน้าที่ไม่ได้ระบุสถานะภาพนั้น จะพบว่าในวันที่ 20 ธันวาคม 2005 วิกิอังกฤษมีภาพที่ไม่ได้ระบุสถานะทั้งหมด 38,318 ภาพ และจำนวนดังกล่าวได้ลดเหลือ 0 ภาพในวันที่ 24 พฤษภาคม 2006 โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 เดือน

สิ่งที่จะทำ

แก้
  • ให้บอตคุง ทำการแจ้งลบภาพที่ไม่ได้ใช้ และภาพที่ไม่ได้ระบุสถานะ เพื่อลดจำนวนภาพทั้งหมด
  • ช่วยกันใส่สัญญาอนุญาตที่ถูกต้อง
  • ปรับปรุงนโยบายการใช้ภาพ การเลือกใช้สัญญาอนุญาต และหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้ใหม่ เข้าใจวัตถุประสงค์ และวิธีการใส่สัญญาอนุญาตได้ดีกว่าเดิม
  • ให้บอตคุงทำรายชื่อภาพที่ไม่ได้ระบุลิขสิทธิ์ ก่อนหน้าที่จะมีใส่วันที่แจ้ง แบ่งแยกตามผู้ที่อัปโหลด และแจ้งหน้าผู้ใช้ที่อัปโหลดพร้อมรายชื่อภาพปัจจุบันทั้งหมดที่ยังไม่ได้ระบุ เพื่อให้ผู้อัปโหลดช่วยติดป้ายสถานะ
  • เริ่มตรวจสอบภาพที่ระบุเป็นสัญญาอนุญาต {{ชอบธรรม}} แต่ไม่ได้ะระบุแหล่งที่มาจะถูกแจ้ง และลบภายใน 7 วัน

การป้องกันระยะยาว

แก้
  •   สำเร็จ ให้บอตคุงคอยทำการตรวจสอบภาพที่ไม่ได้ใส่สัญญาอนุญาต ตลอดวัน โดยอัตโนมัติ และแจ้งผู้ใช้ที่อัปโหลดภาพดังกล่าวให้ทราบ รวมถึงใส่วันที่แจ้ง เพื่อให้ง่ายขึ้นในการจัดการ
  •   สำเร็จ ปรับแม่แบบสำหรับกรณีใส่สัญญาอนุญาต "ไม่ทราบ" ใหม่โดยใช้วิธีจากวิกิพีเดียอังกฤษที่จะทำการใส่วันที่ให้โดยอัตโนมัติ
  •   สำเร็จ แสดงรายชื่อภาพในหน้า วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์ โดยให้บอตคุงทำการแยกภาพที่เกิน 7 วันนับจากวันที่แจ้ง เพื่อให้ผู้ดูแลระบบนั้นตรวจสอบได้ง่ายขึ้น เหมือนกับบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ได้ใช้วิธีดังกล่าวในปัจจุบัน

ความคืบหน้า

แก้
วันเวลา ความคืบหน้า ภาพไม่ได้ระบุสถานะ ภาพที่ผู้อัปโหลด
ไม่ทราบสถานะ
ทั้งหมด แจ้งโดยบอตุคง
11:57, 10 กุมภาพันธ์ 2007 (UTC) 0% 2,531 N/A 186
17:00, 16 กุมภาพันธ์ 2007 (UTC) -5.7% 2,676 173 -
20:43, 19 กุมภาพันธ์ 2007 (UTC) 4.3% 2,423 74 178
20:56, 3 มีนาคม 2007 (UTC) 4.3% 2,422 77 160
04:29, 14 มีนาคม 2007 (UTC) 20.7% 2,008 75 153
22:00, 26 มีนาคม 2007 (UTC) 32.9% 1,698 90 95
03:57, 20 เมษายน 2007 (UTC) 40.4% 1,509 176 65