วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม

โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความสิ่งแวดล้อม ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 3 3
บทความคุณภาพ คุณภาพ 1 1
ดี 8 8
พอใช้ 26 26
โครง 35 35
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 73 73
ยังไม่ได้จัดระดับ 0 0
ทั้งหมด 73 73
สืบ นาคะเสถียร (นักอนุรักษ์ธรรมชาติชาวไทย)
น้ำตกเหวนรก (ชั้นที่ 2 และ 3)

โครงการวิกิสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ ด้วยการแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในทุกบทความ

ความหมายของสิ่งแวดล้อมแก้ไข

สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ[1] และแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้

  1. หน่วยทางนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์ทำหน้าที่เป็นระบบธรรมชาติโดยไม่มีการรบกวนของมนุษย์มากเกินไป ซึ่งรวมไปถึงพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ดิน หิน ชั้นบรรยากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตของสิ่งดังกล่าว
  2. ทรัพยากรทางธรรมชาติทางจักรวาล และปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ไม่มีขอบเขตที่แน่ชัดซึ่งรวมไปถึงอากาศ น้ำ และภูมิอากาศ รวมไปถึงพลังงาน กัมมันตรังสี ประจุไฟฟ้า และความเป็นแม่เหล็ก ที่ไม่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของมนุษย์

แม่แบบแก้ไข

บทความที่น่าสนใจแก้ไข

หน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมแก้ไข

ทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ไข

วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแก้ไข

พลังงานทดแทนแก้ไข

เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อมแก้ไข

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข