วิกิพีเดีย:โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน

Temporary cyclone north.svgโครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน
หน้าหลัก · แม่แบบ · อภิปราย · สภาลม · บทความ · สถานีย่อย
โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน
หน้าโครงการ
พายุหมุนเขตร้อน
บทความ
สมาชิก
พายุหมุนเขตร้อนคืออะไร?
การจัดระดับบทความ
● {{บทความพายุหมุนเขตร้อน}} (หน้าอภิปราย)
● {{User WikiTC}} (หน้าผู้ใช้)
บทความพายุหมุนเขตร้อน ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 2 2
บทความคุณภาพ คุณภาพ 1 1
ดี 6 6
พอใช้ 18 18
โครง 80 80
รายชื่อ 7 7
จัดระดับแล้ว 114 114
ยังไม่ได้จัดระดับ 31 31
ทั้งหมด 145 145

      

โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน คือ โครงการของสถานีย่อยพายุหมุนเขตร้อน มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการช่วยกันพัฒนาบทความและสร้างบทความเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อน ให้ครอบคลุม และสามารถใช้ศึกษา อ้างอิงได้

เป้าหมายแก้ไข

จุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน คือ การเพิ่มจำนวน และการพัฒนาบทความที่เกี่ยวข้องกับพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งหมายรวมไปถึงบทความอันเกี่ยวเนื่องเช่น บทความเกี่ยวกับหน่วยงานทางอุตุนิยมวิทยาที่รับผิดชอบพายุหมุนเขตร้อน เป็นต้น ให้บทความทั้งหลายดังกล่าวนั้นดียิ่งขึ้น ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ครบถ้วน ครอบคลุม และชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นสารานุกรมเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนได้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ทั้งในแง่ของการมอบองค์ความรู้ และ การติดตามข้อมูลของพายุหมุนเขตร้อน

เป้าหมายหลักแก้ไข

เป้าหมายที่บรรลุแล้วแก้ไข

บทความคัดสรรและคุณภาพแก้ไข

  บทความระดับคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาไทยแก้ไข

พายุหมุนเขตร้อน

  บทความระดับคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาไทยแก้ไข

มาตราพายุหมุนเขตร้อน

  ตัวอย่างบทความคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษแก้ไข

ไต้ฝุ่นเกย์ (en) • ไต้ฝุ่นจันทู (en) • พายุโซนร้อนฮัวเหมย (en) • ตา (พายุหมุน) (en) • ไต้ฝุ่นทิป (en) • เฮอร์ริเคนไอรีน (en) • พายุหมุนเขตร้อน (en) • เฮอร์ริเคนมิทซ์ (en)

  ตัวอย่างบทความระดับคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษแก้ไข

คลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่ง (en) • มาตราพายุหมุนเขตร้อน (en) • ปริมาณน้ำฝนทางภูมิอากาศพายุหมุนเขตร้อน (en) • การพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อน (en) • ผลกระทบของพายุหมุนเขตร้อน (en)

แนวการทางการเขียนบทความพายุหมุนเขตร้อนแก้ไข

การตั้งชื่อบทความแก้ไข

สำหรับการตั้งชื่อบทความทั่วไป ดูเพิ่มเติมที่: วิกิพีเดีย:ชื่อบทความ อภิปรายหัวข้อนี้ได้ที่ สภาพายุหมุนเขตร้อน

อันดับแรกควรตรวจสอบว่าพายุลูกนั้น ๆ ก่อตัวอยู่บริเวณในแอ่งใด และมีความรุนแรงอยู่ในระดับใดตามการจัดอันดับความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน

คู่มือการเขียนบทความแก้ไข

แม่แบบในโครงการแก้ไข

แม่แบบ แสดงผล
{{บทความพายุหมุนเขตร้อน}}
{{โครงพายุหมุนเขตร้อน}}
{{User WikiTC}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพายุหมุนเขตร้อน

ดาวเกียรติยศแก้ไข

  • รูปแบบที่ 1

คุณสามารถให้ดาวเกียรติยศพายุหมุนเขตร้อนโดยการเขียน {{ดาวเกียรติยศพายุหมุนเขตร้อน|ข้อความ=ใส่ข้อความตรงนี้ --~~~~}} ไว้บนหน้าพูดคุยของผู้ใช้งาน ซึ่งคุณรู้สึกว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญหรือเกิดประโยชน์ยิ่งต่อบทความพายุหมุนเขตร้อน

  • รูปแบบที่ 2
  ดาวพายุหมุนเขตร้อน The Tropical Cyclone Barnstar
ขอมอบดาวเกียรติยศพายุหมุนเขตร้อน (ดวงที่ 3) ให้กับคุณ (ชื่อ) (เหตุผล) (ลงชื่อ)