วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประวัติศาสตร์


สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความประวัติศาสตร์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  37 37
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  20 20
ดี 206 206
พอใช้ 636 636
โครง 1445 1445
รายชื่อ 96 96
จัดระดับแล้ว 2440 2440
ยังไม่ได้จัดระดับ 238 238
ทั้งหมด 2678 2678

โครงการวิกิประวัติศาสตร์ เป็นโครงการหนึ่งของวิกิพีเดีย มีจุดประสงค์ 6 ประการ คือ

1. สร้างสรรค์บทความประวัติศาสตร์คุณภาพ
2. แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนา บทความประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้จริง
3. กำหนดมาตรฐานสำหรับบทความประวัติศาสตร์
4. ทำให้ผู้ใช้สามารถร่วมมือกัน พัฒนาบทความประวัติศาสตร์บนวิกิพีเดีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ทำให้บทความต่าง ๆ เป็นเอกภาพมากขึ้น (เชื่อมโยงถึงกัน หมวดหมู่ชัดเจน มีหน้าเปลี่ยนทางหลากหลาย มีหน้าแก้ความกำกวมมากขึ้น)
6. ตอบคำถามใน วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

โดยมีสถานีย่อยคือ สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์ และหมวดหมู่หลักคือ หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์

โครงการวิกิประวัติศาสตร์ ต้องการผู้ใช้ที่มีความรู้ หรือ ความสนใจในประวัติศาสตร์ มาร่วมพัฒนาเนื้อหาส่วนนี้ในวิกิพีเดียไทย ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การที่คุณไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเกิด เท่ากับว่าคุณทำตัวเป็นเด็กนั่นเอง

ประกาศประจำเดือน

แก้
ยังไม่มี

สมาชิก

แก้

สมาชิกนั้นดีเช่นไร

แก้
 

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างตนว่า "ทำให้ผู้ใช้สามารถร่วมมือกัน" การเป็นสมาชิกโครงการวิกิประวัติศาสตร์ จะมีการประชาสัมพันธ์ไปถึงสมาชิกทุกคน รวมถึงช่วยสนับสนุนสมาชิกนั้น ๆ ในการเขียนบทความประวัติศาสตร์ ผู้ใช้จะประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น หากเป็นสมาชิกโครงการ เพราะจะมีประกาศ เชิญชวน ไปถึงสมาชิกทุกคน และอาจจะรวมถึงการอภิปรายในหน้าพูดคุยของโครงการ ในอนาคต ตามแบบวิกิพีเดียอื่น ๆ ด้วย

การเป็นสมาชิกโครงการ จะไม่มีบทบาท หรือ หน้าที่ กล่าวคือ ไม่จำเพาะเจาะจงว่าสมาชิกคนนั้นจะต้องแก้ไขหน้านี้ หรือ บุคคลนี้ควรจะทำอย่างนี้ แต่จะมีการเชิญชวน และ ประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว จะมีส่วนร่วมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนั้น ๆ อย่างไรก็ดี ในบางคราว สมาชิกทุกคนอาจจะมีหน้าที่ที่จะต้องโหวตนโยบายต่าง ๆ หรือแม่แบบต่าง ๆ บ้าง ซึ่งก็มิใช่ภาระหนักหน่วงแต่ประการใด

นอกจากนี้สมาชิกจะได้รับจดหมายประจำเดือนจากทางโครงการ ทั้งในด้านความร่วมมือ ประกาศ และการลงคะแนนต่าง ๆ (หากมี) อีกด้วย

หมายเหตุ: การเป็นสมาชิกจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกว่าผู้ใช้วิกิพีเดียทั่วไป (เนื่องจากผู้ใช้วิกิพีเดียทุกคนสามารถร่วมอภิปรายลงความเห็นเกี่ยวกับโครงการได้) สมาชิกโครงการเป็นผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์มาร่วมแก้ไขเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะมีเครื่องมือในอนาคต สำหรับผู้ที่แก้ไขบทความประวัติศาสตร์ และได้รับข่าวสารจากทางโครงการ

สิ่งที่สมาชิกควรจะทำ

แก้

สมาชิกอาจจะมีส่วนร่วมเพียงแค่บ้างข้อ ตามแต่อัตภาพตนเอง ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

แก้
  1. ติดแม่แบบ {{User WPH}} ไว้ที่หน้าผู้ใช้ของตน
  2. ลงชื่อ ที่นี่
  3. มีส่วนร่วมในการแก้ไขบทความประวัติศาสตร์ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ด้านบน

อนึ่งหากคุณได้ทำการติดตั้ง {{User WPH}} แต่ยังไม่ได้เพิ่มรายชื่อลง จะถือว่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว

การจัดระดับบทความ

แก้

จัดระดับบทความประวัติศาสตร์ตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

รายชื่อบทความ:
ยังไม่ได้จัดระดับ รายชื่อ โครง พอใช้ ดี   คุณภาพ   คัดสรร

แม่แบบในโครงการ

แก้

แม่แบบสำหรับบทความทั่วไป

แก้

หากคุณสังเกตเห็นแม่แบบที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ กรุณาใส่ [[หมวดหมู่:แม่แบบประวัติศาสตร์]] ไว้ที่หน้านั้นด้วย (หรือใส่หมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่:แม่แบบประวัติศาสตร์) เพื่อจัดแม่แบบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์

ดูแม่แบบประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่: หมวดหมู่:แม่แบบประวัติศาสตร์

หมายเหตุ: หากคุณต้องการสร้างแม่แบบใหม่ กรุณาดูที่หน้า วิธีใช้:วิธีการสร้างแม่แบบ

แม่แบบสำหรับโครงการ

แก้
แม่แบบ แสดงผล
{{บทความประวัติศาสตร์}}
  โครงการวิกิประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิประวัติศาสตร์
มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมสาระของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยการแวะไปที่หน้าโครงการ หรือหน้าสถานีย่อย
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงประวัติศาสตร์}}
{{สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์/ส่วนหัว}}
ดูด้านบนขวาสุด ที่เขียนว่า "สารานุกรมประวัติศาสตร์"
{{วิกิประวัติศาสตร์}}
{{วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประวัติศาสตร์}}
ดูตารางด้านล่างหัวข้อ สถิติบทความ
{{User WPH}}
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์
{{ประวัติศาสตร์/สารบัญ}}

โครงการที่เกี่ยวข้อง

แก้