Timekeepertmk
Cvu-tan.png
ชื่อในวิกิพีเดีย Timekeepertmk
วันเกิด พ.ศ. 2535
อาชีพ ชาววิกิพีเดีย, นักศึกษา
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ วิกิพีเดียไทย, กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี
เว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/ผู้ใช้:Timekeepertmk
3 เมษายน พ.ศ. 2549
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ เพิ่มเติมบทความการศึกษา พัฒนาบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปโอเชียเนีย
สิ่งที่สนใจ การศึกษา
ทวีปโอเชียเนีย
ติดวิกิพีเดีย ไม่เคยคิด
ระดับทักษะ ผู้ใช้ธรรมดาๆคนนึง
จำนวนเรื่องที่เขียน

ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษา และฟุตบอล เป็นหลัก รวมไปถึงมีส่วนร่วมเล็กน้อยในบทความที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศและพระมหากษัตริย์ของทวีปเอเชีย แอฟริกาและโอเชียเนีย

– Timekeepertmk


วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
it-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอิตาลีได้ในระดับพื้นฐาน
Questo utente può contribuire con un livello semplice di italiano.
nod-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาเหนือ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองบ่ไค่จ้าง
tts-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาอีสาน หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
ผู่ใซ้ผู่นี้บ่เข่าใจ๋ภาษาอีสานจั๊กน้อย
sou-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาใต้ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
ค่นช้ายค่นนี้แลงต้ายม้ายหรู่เหรืองซักฮิด
ผู้ใช้ตามภาษา


ประวัติแก้ไข

สมาชิกโครงการวิกิแก้ไข

  1. โครงการวิกิการศึกษา
  2. โครงการวิกิฟุตบอล

จะแปลแม้ฝีมือจะห่วยแก้ไข

  1. en:Nadia Comăneci นาเดีย โคมานิชี
  2. en:Scarlett (cat)

พัฒนาให้เป็นบทความคัดสรรแก้ไข

  1. ประเทศนาอูรู
  2. จังหวัดจันทบุรี

พัฒนาให้เป็นบทความคุณภาพแก้ไข

  1. การศึกษาในประเทศไทย
  2. สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูปูที่ 5
  3. ประเทศฮังการี

บทความร่วมเขียนแก้ไข

  ผู้เขียนบทความในระดับบทความคัดสรร
  ผู้เขียนบทความในระดับบทความคุณภาพ

ปรับปรุงบทคามที่เคยเขียนสมัยเด็กๆแก้ไข

ปรับปรุงบทความ ตรวจสอบและเพิ่มแหล่งอ้างอิงให้บทความต่อไปนี้

หมวดหมู่บทความที่ตั้งใจจะเขียนในอนาคตแก้ไข

กล่องผู้ใช้แก้ไข

ข้อมูลทั่วไปอื่นๆแก้ไข

 ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
24 ผู้ใช้คนนี้นอนเวลา 24 นาฬิกา
8 ผู้ใช้คนนี้ตื่นเวลา 8 นาฬิกา
  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดจันทบุรี
  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดระยอง
  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
 ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21ผู้ใช้คนนี้อายุ 21 ปี
 ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 29 สิงหาคม
 ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีสิงห์
 ผู้ใช้คนนี้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
? ตามระบบธาตุของจีน
ผู้ใช้นี้ไม่ทราบว่าตนอยู่ธาตุใด
  ผู้ใช้คนนี้สอบธรรมศึกษาได้ใน
ระดับชั้นโท

กิจกรรมในวิกิพีเดียแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิการศึกษา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิฟุตบอล
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกวิกิมีเดียประเทศไทย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ร่วมสร้างกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
  ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
14 ปี 20 วัน
 ผู้ใช้คนนี้ยินดีปฎิบัติอย่างสุภาพชน
แต่จะไม่ทนกับพวกเกรียน
 ผู้ใช้คนนี้ยอมรับการใช้ภาษาแชต
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า เนื้อหาทั้งหมด ในวิกิพีเดีย ต้องระบุ แหล่งอ้างอิง
 ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคุณภาพ
 ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคัดสรร
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า ๑ บทความ
ควรมีอย่างน้อย ๑ รูป
 ผู้ใช้คนนี้ต่อต้านและไม่เป็นมิตร
ต่อการก่อกวนและพฤติกรรมเกรียนทุกรูปแบบ
 ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพระมหากษัตริย์
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์

หมวดหมู่ที่สนใจตามรหัสดิวอี้แก้ไข

000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
370 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การศึกษา
550 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์โลก
790 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
910 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
950 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
960 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์แอฟริกา
970 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
980 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
990 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก

เทคโนโลยีที่ใช้แก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้ แพ้โค้ด HTML
 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ กูเกิล โครม
 
ผู้ใช้คนนี้ใช้โอเปร่า
  ผู้ใช้คนนี้ ใช้ วินโดวส์เอกซ์พี
  ผู้ใช้คนนี้ ใช้ วินโดวส์ 7
 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของอินเทล
  ผู้ใช้คนนี้ ใช้อะโดบี รีดเดอร์ อ่านเอกสาร pdf
ƒ เบราว์เซอร์ของผู้ใช้คนนี้ สนับสนุน
Shockwave Flash Objects
 ผู้ใช้คนนี้ใช้เว็บ
ชื่อ 4shared
  ผู้ใช้นี้ใช้ ทวิตเตอร์
ในชื่อ @theerasakkm
 ผู้ใช้นี้ใช้ Facebook
หน้าหลักอยู่ที่ theerasak29

เรื่องอื่นๆแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้ชอบกินหวาน
 ผู้ใช้คนนี้เชียร์ ฟุตบอลทีมชาติไทย
  ผู้ใช้คนนี้เล่นบาสเกตบอล
ผู้ใช้คนนี้ ชอบดูรายการของ
ไทยพีบีเอส
ผู้ใช้คนนี้ ชอบดูรายการของ
เอ็มคอตเอชดี
  ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
  ผู้ใช้คนนี้ มีความสนใจในเรื่อง กฏหมายรัฐธรรมนูญ และ รัฐธรรมนูญไทย
 ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศโซมาเลีย มากเป็นพิเศษ
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศพม่า มากเป็นพิเศษ
ドラ
えもん
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบโดราเอมอน
 
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบดนตรีคลาสสิก
  ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบรายการ แฟนพันธุ์แท้
 ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องแมว
 ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องสุนัข