นีอูอาโฟโออู

พื้นที่ตามสภาพภูมิศาสตร์ของเกาะนีอูอาโฟโออู

นีอูอาโฟโออู (ตองงา: Niuafoʻou แปลว่า "มะพร้าวใหม่หลายลูก") เป็นเกาะที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศตองงา มีอาณาเขตอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ระหว่างประเทศฟิจิกับประเทศซามัว อยู่เหนือเกาะโตงาตาปู 574 กิโลเมตรและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของวาวาอู มีพื้นที่ 52.3 ตารางกิโลเมตร มีจุดสูงสุดอยู่ที่ 260 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ อยู่ในเขตร้อนชื้น มีประชากรทั้งสิ้น 750 คน มีภัยธรรมชาติที่สำคัญคือการประทุของภูเขาไฟและไซโคลน เกาะนีอูอาโฟโออูเป็นเกาะที่พิเศษเกาะหนึ่งในโลกเนื่องจากว่ามีนกที่พิเศษกว่าที่ใดในโลกคือนกมาเลา ซึ่งเหลืออยู่บนเกาะประมาณ 200 - 400 ตัว ในนีอูอาโฟโออูและในโลก

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°36′S 175°38′W / 15.60°S 175.63°W / -15.60; -175.63