ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น

ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น (อังกฤษ: Tropical rainforest climate) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภูมิอากาศแบบเส้นศูนย์สูตร เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมักพบบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร ประเทศที่มีภูมิอากาศแบบนี้มักจะมีป่าดิบชื้น ในระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน เขตภูมิอากาศนี้แทนด้วยอักษร Af

เขตภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น (Af)

ลักษณะ

แก้

ป่าดิบชื้นในเขตร้อนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งไม่มีฤดูแล้ง ทุก ๆ เดือนมีปริมาณหยาดน้ำฟ้าอย่างต่ำ 60 มิลลิเมตร ป่าดิบชื้นไม่มีฤดูร้อนหรือฤดูหนาว โดยปกติจะมีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี รวมถึงมีฝนตกหนักตลอดทั้งปีด้วย ในบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวันอาจแทบไม่แตกต่างกัน โดยความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนอาจมีความแตกต่างมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละวัน[1]

ตัวอย่างเมืองที่มีภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น

แก้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. McKnight, Tom L; Hess, Darrel (2000). "Climate Zones and Types". Physical Geography: A Landscape Appreciation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. pp. 205–8. ISBN 0-13-020263-0.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)