เกาะภูเขาไฟ

ในทางธรณีวิทยา (รวมถึงในโบราณคดี) เกาะภูเขาไฟ (volcanic island) หรือเกาะสูง (high island) คือเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟหรือจุดร้อน โดยคำว่าเกาะสูงนี้สามารถใช้แยกกลุ่มเกาะเหล่านี้ออกจากเกาะต่ำ (low island)ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนหรือการยกตัวและทับทมของพืดหินปะการัง[1]เกาะเหล่านี้สามารถพบได้บริเวณที่มีภูเขาไฟใต้สมุทรหรือบริเวณที่มีจุดร้อน

โมโอเรอาเป็นเกาะภูเขไฟ

ความอยู่อาศัยได้ของมนุษย์แก้ไข

ในทางธรณีวิทยานั้นภูมิประเทศของเกาะสูงกับเกาะต่ำนั้นมีผลประทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์มากเนื่องจาก ในเกาะสูงมักจะพบน้ำบาดาลใต้พื้นดินของเกาะ แต่ในเกาะต่ำที่เกิดจากการทับทมนั้นจะพบน้อยมาก

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข