ในทางธรณีวิทยา (รวมถึงในโบราณคดี) เกาะภูเขาไฟ (volcanic island) หรือเกาะสูง (high island) คือเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟหรือจุดร้อน คำว่าเกาะสูงใช้คำแยกชนิดกลุ่มเกาะเหล่านี้ออกจากเกาะต่ำ (low island) ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนหรือการยกตัวและทับทมของพืดหินปะการัง[1]เกาะเหล่านี้สามารถพบได้บริเวณที่มีภูเขาไฟใต้สมุทรหรือบริเวณที่มีจุดร้อน

โมโอเรอาเป็นเกาะภูเขไฟ
สตรอมโบลีเป็นหนึ่งในแปดของหมู่เกาะเอโอเลียนซึ่งเกาะภูเขาไฟรูปโค้งทางเหนือของซิซิลี

ความอยู่อาศัยได้ของมนุษย์

แก้

ในทางธรณีวิทยานั้นภูมิประเทศของเกาะสูงกับเกาะต่ำนั้นมีผลประทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์มากเนื่องจาก ในเกาะสูงมักจะพบน้ำบาดาลใต้พื้นดินของเกาะ แต่ในเกาะต่ำที่เกิดจากการทับทมนั้นจะพบน้อยมาก

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้