หินหลอมเหลว

(เปลี่ยนทางจาก ลาวา)

ลาวา หรือ หินหลอมเหลว (อังกฤษ: lava) คือ แม็กมาที่หลอมเหลวแล้วพุ่งออกมาจากใต้พื้นผิวโลก และหากลาวาเหล่านี้มีการเย็นตัวและตกผลึกบนผิวโลกหรือใกล้ผิวโลก เรียกว่า หินอัคนีภูเขาไฟ (extrusive rocks หรือ volcanic rocks)

หินหลอมเหลวหรือลาวาที่พุ่งจากพื้นโลกสูงนับ 10 เมตร

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข