ลากูน หรือ ทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่ง (อังกฤษ: lagoon) คือแหล่งน้ำตื้น ๆ ที่แบ่งแยกจากทะเลโดยเกาะสันดอนหรือแนวปะการัง โดยอยู่ขนานกับชายฝั่ง ส่วนมากจะมีทางเปิดสู่ทะเล[1] โดยมากแล้วจะแบ่งเป็นลากูนชายหาดและลากูนอะทอลล์ โดยแยกแยะด้วยทรายและกรวด

ลากูนบาลอสในเกาะครีต


อ้างอิง แก้