เส้นผ่านศูนย์กลาง

เป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดในรูปวงกลม และแบ่งรูปวงกลมออกเป็นรูปครึ่งวงกลมสองส่วนเท่า ๆ กัน และสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกทิศทางไม่กำหนด

เส้นผ่านศูนย์กลางสามารถคำนวณได้โดยหาค่ารัศมีแล้วคูณสอง เพราะว่าความยาวของรัศมีหนึ่งเส้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง

ในทางวิศวกรรมศาสตร์ เส้นผ่านศูนย์กลางสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ (ยูนิโคด: U+8960) ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปวงกลมเล็ก ๆ ขีดทับด้วยเส้นตรงเอียงลงทางซ้าย มีประโยชน์ในการบ่งบอกขนาดของรูปวงกลม