ในทางเรขาคณิต ทรงกระบอก (อังกฤษ: cylinder) เป็นกราฟสามมิติที่เกิดจากสมการ

รูปทรงกระบอก

ทรงกระบอกที่มีรัศมี r และความสูง h จะสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกหาได้จากสูตร

และพื้นที่ผิวของทรงกระบอกหาได้จากสูตร

กราฟของทรงกระบอกแบบอื่นๆที่ไม่ค่อยได้ใช้แก้ไข

ทรงกระบอกจินตภาพ (imaginary cylinder)แก้ไข

 

ทรงกระบอกไฮเปอร์โบลิก (hyperbolic cylinder)แก้ไข

 

ทรงกระบอกพาราโบลิก (parabolic cylinder)แก้ไข