ในทางเรขาคณิต ทรงกระป๋อง เป็นกราฟสามมิติที่เกิดจากสมการ

รูปทรงกระบอก

ทรงกระบอกที่มีรัศมี r และความสูง h จะสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกหาได้จากสูตร

และพื้นที่ผิวของทรงกระบอกหาได้จากสูตร

กราฟของทรงกระบอกแบบอื่นๆที่ไม่ค่อยได้ใช้ แก้

ทรงกระบอกจินตภาพ (imaginary cylinder) แก้

 

ทรงกระบอกไฮเปอร์โบลิก (hyperbolic cylinder) แก้

 

ทรงกระบอกพาราโบลิก (parabolic cylinder) แก้