ในทางเรขาคณิต ทรงกลม (อังกฤษ : sphere) เป็นกราฟสามมิติ ทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ (x0, y0, z0) จะมีสมการเป็น

รูปทรงกลม

จุดบนทรงกลมที่มีรัศมี r จะผ่าน

[ต้องการอ้างอิง]

พื้นที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมี r คือ


และปริมาตรคือ

.

ทรงกลมเป็นรูปทรงที่มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดในบรรดารูปทรงที่มีปริมาตรเท่ากัน และมีปริมาตรมากที่สุดในบรรดารูปทรงที่มีพื้นที่ผิวเท่ากัน