คอร์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คอร์ด ภาษาอังกฤษ Chord ภาษาไทยออกเสียงว่า "ขอด" คอร์ดคือ "กลุ่มโน๊ตดนตรี" ในทางทฤษฎีสากลนับกลุ่มเสียงที่มีตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไปรวมกันเรียกว่า "คอร์ด" เช่น คอร์ด C จะประกอบไปด้วยโน๊ต โด-มี-ซอล รวมกัน แต่ยังมีคอร์ดอื่นๆ ที่ประกอบด้วยโน๊ตเพียง 2 ตัว ที่ใช้ในหมู่นักดนตรี และนักประพันธ์เพลง เช่น พาวเวอร์คอร์ด, คอร์ดร็อค,คอร์ดคู่ห้า เป็นต้น สรุปคือ กลุ่มโน๊ตดนตรีที่รวมกันมากกว่า 2 เสียงขึ้นไป เรียกว่า "คอร์ด"

ตัวอย่างโครงสร้างคอร์ด

โครงสร้างคอร์ดเมเจอร์ Major Chord

โครงสร้างคอร์ดเมเจอร์ จะประกอบไปด้วยโน๊ตตัวที่ 1 - 3 - 5 เช่น

คอร์ด C = C D E F G A B ตัวที่ 1 - 3 - 5 ก็คือ C E G (โด มี ซอล)

โครงสร้างคอร์ดไมเนอร์ Minor Chord

โครงสร้างคอร์ดไมเนอร์ จะประกอบไปด้วยโน๊ตตัวที่ 1 - 3♭ - 5 เช่น

คอร์ด Cm = C D E F G A B ตัวที่ 1 - 3♭ - 5 ก็คือ C E♭ G (โด มีแฟลต ซอล)

โครงสร้างคอร์ดเมเจอร์ Major7 Chord

โครงสร้างคอร์ดเมเจอร์เซเว่น จะประกอบไปด้วยโน๊ตตัวที่ 1 - 3 - 5 - 7 เช่น

คอร์ด C = C D E F G A B ตัวที่ 1 - 3 - 5 - 7 ก็คือ C E G B (โด มี ซอล ที)

โครงสร้างคอร์ดไมเนอร์ Minor7 Chord

โครงสร้างคอร์ดไมเนอร์ จะประกอบไปด้วยโน๊ตตัวที่ 1 - 3♭ - 5 - 7 เช่น

คอร์ด Cm = C D E F G A B ตัวที่ 1 - 3♭ - 5 ก็คือ C E♭ G B (โด มีแฟลต ซอล ที)

ตารางโครงสร้างคอร์ด
คอร์ด รูปแบบ โครงสร้าง ตัวอย่างจากคอร์ด C โน๊ต
Major 1 3 5 C C E G
Major 6 _6 1 3 5 6 C6 C E G A
Major 7 _maj7,_M7 1 3 5 7 Cmaj7, CM7 C E G B
Dominant 7 _7 1 3 5 7♭ C7 C E G B♭
Minor _m 1 3♭ 5 Cm C Eb G
Minor6 _m6 1 3♭ 5 6 Cm6 C Eb G A
Minor7 _m7 1 3♭ 5 7♭ Cm7 C Eb G Bb

ดูเพิ่ม

แก้