ภาษาตองงา (ตองงา: lea faka-Tonga) เป็นภาษาราชการของประเทศตองงา พูดกันทั้งหมด 105,319 คน เป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน มีรูปแบบการเรียงประโยคแบบกริยา-ประธาน-กรรม มีความใกล้ชิดกับภาษานีวเว

ภาษาตองงา
lea faka-Tonga
ประเทศที่มีการพูดประเทศตองงา บางส่วนในอเมริกันซามัว ออสเตรเลีย แคนาดา ฟีจี นิวซีแลนด์ นีวเว สหรัฐอเมริกา วานูวาตู
จำนวนผู้พูด105,319  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการประเทศตองงา
รหัสภาษา
ISO 639-1to
ISO 639-2ton
ISO 639-3ton
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในภาษาตองงา