ฟีจี[5] (อังกฤษ: Fiji, /ˈfi/ ( ฟังเสียง); ฟีจี: Viti; ฮินดีฟีจี: फ़िजी) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟีจี (อังกฤษ: Republic of Fiji; ฟีจี: Matanitu ko Viti; ฮินดีฟีจี: फ़िजी गणराज्य) ตั้งอยู่บนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศวานูวาตู ทางทิศตะวันตกของประเทศตองงา และทางทิศใต้ของประเทศตูวาลู

สาธารณรัฐฟีจี

Republic of Fiji (อังกฤษ)
Matanitu ko Viti (ฟีจี)
फ़िजी गणराज्य (ฮินดีฟีจี)
คำขวัญRerevaka na Kalou ka Doka na Tui
(ยำเกรงพระเจ้าและเกียรติของสมเด็จพระราชินีนาถ)
เพลงชาติก็อดเบลสส์ฟีจี
(ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองฟีจี)
ที่ตั้งของฟีจี
เมืองหลวง
และเมืองใหญ่สุด
ซูวา
ภาษาราชการภาษาอังกฤษ ภาษาฟีจี และภาษาฮินดีฟีจี
การปกครองรัฐเดี่ยว ระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน สาธารณรัฐ
• ประธานาธิบดี
Wiliame Katonivere
• นายกรัฐมนตรี
แฟรงก์ ไบนีมารามา
เอกราช
10 ตุลาคม พ.ศ. 2513
พื้นที่
• รวม
18,270 ตารางกิโลเมตร (7,050 ตารางไมล์) (152)
น้อยมาก
ประชากร
• พ.ศ. 2560 ประมาณ
898,760[1] (161)
• สำมะโนประชากร พ.ศ. 2560
884,887[2]
46.4 ต่อตารางกิโลเมตร (120.2 ต่อตารางไมล์) (148)
จีดีพี (อำนาจซื้อ)2560 (ประมาณ)
• รวม
$ 8.647 พันล้าน
$ 9,857
จีดีพี (ราคาตลาด)2560 (ประมาณ)
• รวม
$ 5.054 พันล้าน
$ 5,761
จีนี (2013)36.4[3]
ปานกลาง
เอชดีไอ (2019)เพิ่มขึ้น 0.743[4]
สูง · อันดับที่ 93
สกุลเงินดอลลาร์ฟีจี (FJD)
เขตเวลาUTC+12
ขับรถด้านซ้ายมือ
รหัสโทรศัพท์679
โดเมนบนสุด.fj

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ประกอบด้วยเกาะ 322 เกาะ แต่มีประชากรอาศัยอยู่ 106 เกาะ เป็นเกาะ หินภูเขาไฟ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบเพียง เล็กน้อย มีแร่ธรรมชาติ เช่น ทอง เงิน ทองแดง แมงกานีส ในเกาะวิติเลวู มีบ่อน้ำพุร้อนและหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ และต้นมะพร้าวบริเวณชายฝั่ง บริเวณที่แห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้า หรือใช้ในการทำไร่อ้อย

ภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์ฟีจี

ฟีจีมีชนพื้นเมืองอาศัยกระจัดกระจายอยู่บนเกาะต่าง ๆ มาราว 3,500 ปีมาแล้ว ชนพื้นเมืองมักต่อต่อสู้แย่งชิงอำนาจกัน ต่อมาคาโคบาอูซึ่งเป็นหัวหน้าของชนเผ่าหนึ่งสามารถรวบรวมชนเผ่าต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ฟีจี

ต่อมาได้มีผู้ค้นพบหมู่เกาะ และ ดินแดนฟีจี เป็นนักสำรวจชาวเนเธอร์แลนด์ (ดัตช์) ที่มีชื่อว่า เอเบล ทัชแมน (ค.ศ. 1603 - 1659) ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กิจการค้ารองเท้าในดินแดนแห่งนี้มีได้รับความนิยมสูง จนเป็นเหุตให้มีชาวยุโรปจากประเทศต่าง ๆ เข้ามายังฟีจีเป็นจำนวนมากเพื่อแสวงหาทรัพยากร ประกอบกับความต้องการทำไร่ต้องเช่าที่ดินจากชนพื้นเมือง และ จ้างแรงงานภายนอกชาวอินเดียจำนวนมากมาทำไร่ ผลจากความละโมบเป็นชนวนเหตุของความวุ่นวายจากการก่อจลาจล และไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ประกอบกับแรงกดดันจากมหาอำนาจชาติต่าง ๆ เพื่อให้เหตุจลาจลครั้งนี้สงบลง ฟีจีต้องยอมเข้าเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) ในยุคอาณานิคมมีความพยายามในการปกป้องกรรมสิทธิ์ในการที่ดินและปกป้องการใช้แรงงานชนพื้นเมือง

การเมืองการปกครองแก้ไข

ระบบรัฐสภา ระบบสองสภา ประกอบด้วยวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ภาคกลาง (ซูวา)แก้ไข

ภาคเหนือ (ลาบาซา)แก้ไข

ภาคตะวันออก (เลวูกา)แก้ไข

ภาคตะวันตก (เลาโตกา)แก้ไข

(*) เกาะโรตูมา 46 ตารางกิโลเมตร

เศรษฐกิจแก้ไข

โครงสร้างแก้ไข

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าของฟีจียังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญเช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์มีการนำเข้าลดลง นอกจากสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสิ่งทอแล้ว ฟีจียังมีเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม ที่มีความผันแปรตามราคาทองคำโลกค่อนข้างสูง ผลผลิตจากเหมืองทองคำ มีจำนวน 119,767 ออนซ์ ในปี พ.ศ. 2545 นอกจากนี้แล้ว ฟีจียังส่งออกน้ำดื่มบรรจุขวดไปยังสหรัฐฯ อีกด้วย โดยอาศัยชื่อเสียงของฟีจีเรื่องการมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

คมนาคม และ โทรคมนาคมแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

ท่าอากาศยานนานาชาตินาดีเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟีจี อยู่ห่างจากตัวเมืองนาดีไปทางเหนือ 9 กิโลเมตร[6] ท่าอากาศยานนานาชาติเนาโซรีอยู่ห่างจากตัวเมืองซูวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 23 กิโลเมตร และให้บริการสายการบินในประเทศเป็นหลัก Airports Fiji Limited (AFL) เป็นผู้ดำเนินงานท่าอากาศยาน 15 ท่าอากาศยานของหมู่เกาะฟีจี ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาดี ท่าอากาศยานนานาชาติเนาโซรี และท่าอากาศยานในเกาะรอบ ๆ อีก 13 ท่าอากาศยาน สายการบินหลักของฟีจีก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อแอร์แปซิฟิกแต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นฟีจีแอร์เวย์[7] ฟีจีแอร์เวย์ยังเป็นสายการบินแม่ของฟีจีลิงก์อีกด้วย

ประชากรศาสตร์แก้ไข

ประกอบด้วยชาวฟีจี ร้อยละ 51 ส่วนอีกร้อยละ 44 เป็นชาวฟีจีเชื้อสายอินเดีย

ชาวฟีจีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 85% รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, และศาสนาคริสต์นิกายฟีจีออร์โธดอกซ์ ร้อยละ 52% ศาสนาฮินดู ร้อยละ 14 % ศาสนาซิกข์ 0.9% และไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 5 % ตามลำดับ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "การประเมินประชากรโลก พ.ศ. 2560". ESA.UN.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. สืบค้นเมื่อ 10 September 2017.
  2. Fiji Bureau of Statistics (5 January 2018). "2017 Population and Housing Census – Release 1". Census 2017. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-03-20. สืบค้นเมื่อ 8 April 2018.
  3. "Gini Index". World Bank. เก็บ จากแหล่งเดิมเมื่อ 7 November 2017. สืบค้นเมื่อ 5 November 2017.
  4. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020. pp. 343–346. ISBN 978-92-1-126442-5. สืบค้นเมื่อ 16 December 2020.
  5. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560. [ออนไลน์]. 2561. สืบค้น 8 มิถุนายน 2561.
  6. Airports Fiji Limited. Retrieved April 2010.
  7. Gibson, Nevil (14 May 2012). "Air Pacific reverts to original Fiji Airways name". National Business Review. สืบค้นเมื่อ 14 May 2012.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

รัฐบาล
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ด้านการท่องเที่ยว