การไม่มีศาสนา (อังกฤษ: Irreligion หรือ No religion) หมายความว่า ภาวะที่ไม่นับถือศาสนา ไม่แบ่งแยกศาสนา[1] ผู้ที่มีภาวะดังกล่าวเรียกว่า ผู้ที่ไม่มีศาสนา[2]

การแบ่งประเทศตามร้อยละของการเห็นว่าศาสนาไม่สำคัญ (ไม่ทราบวันสำรวจ)
  ไม่มีข้อมูล
การแบ่งประเทศตามร้อยละของการให้ความสำคัญแก่ศาสนา ตามผลสำรวจของสำนักวิจัยพิว ใน พ.ศ. 2545

ว่ากันตามแต่ละนิยามหรือความเข้าใจของบุคคล การไม่มีศาสนาอาจเข้าใจได้ว่าหมายถึง อเทวนิยม (Atheism), อไญยนิยม (Agnosticism), ศาสนวิมตินิยม (Religious Skepticism) หรือ มนุษยนิยมแบบฆราวาส (Secular Humanism) เป็นต้น สำหรับในบางสังคมอาจไม่ยอมรับการไม่มีศาสนา หรืออาจมีอคติต่อผู้ที่ไม่มีศาสนา เช่นการเหมารวมว่าคนที่ไม่มีศาสนาทั้งหมดคือคนที่ชั่วร้าย เป็นต้น บ่อยครั้งที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ก่อเหตุอาชญากรรมหรือผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนา แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะแสดงตัวว่ามีศาสนาก็ตาม

ผู้ที่ไม่มีศาสนาอาจเข้าใจการไม่มีศาสนาเท่า ๆ กับศาสนิกชน เช่น ผู้นับถือลัทธิมนุษยนิยมมีความคิดอย่างลึกซึ้งยิ่งในวัตรปฏิบัติของตนเองพอ ๆ กับความลึกซึ้งของความคิดที่ศาสนิกชนมีต่อศาสนาของตน เป็นต้น

ถึงแม้ว่าคนที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนาจะมิได้รับนับถือศาสนาใด ๆ แต่ผู้ที่ไม่มีศาสนาบางกลุ่มยังคงเชื่อถือในเทวะหรือผีสางนางไม้เป็นต้น เช่น คนที่นับถือผีหรือเชื่อโชคลาง แต่ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมใด ๆ หรือไม่ได้เป็นศาสนิก เป็นต้น

พึงทราบว่า ในบางประเทศ เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย บังคับให้พลเมืองต้องเป็นศาสนิกชน หรือในบางสังคมที่ไม่ยอมรับการไม่มีศาสนาอาจมีผู้ที่ไม่เปิดเผยว่าตนเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนาในการสำรวจข้อมูลหรือการทำสำมะโนประชากร ดังนั้น จำนวนของผู้ที่ไม่มีศาสนาในโลกนี้จึงยังไม่อาจระบุให้เป็นที่แน่นอนได้ แต่คาดว่าอาจมีมากกว่า 900 ล้านคนทั่วโลก

สถิติเป็นรายประเทศ แก้

สถิติเป็นรายประเทศทั่วโลก
ประเทศ ร้อยละของผู้ที่กล่าวว่าตนไม่มีศาสนา แหล่งข้อมูล
เอสโตเนีย 75.7% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
อาเซอร์ไบจาน 74% Gallup WorldView (2008)[4][5]
แอลเบเนีย 60%-75% US Department of State - International Religious Freedom Report 2007[6]

"Instantanés d’Albaníe, un autre regard sur les Balkans", 2005[7]
Various publications[8]

สาธารณรัฐประชาชนจีน 59-71% Various publications[9]
สวีเดน 46%-85% Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK (2005)
เยอรมนี 59% Worldwide Independent Network/Gallup International Association (2015) [10]
เช็กเกีย 55% Various publications[11]
ญี่ปุ่น 51.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
รัสเซีย 48.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
เบลารุส 47.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
เวียดนาม 46.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
เนเธอร์แลนด์ 44.0% Social and Cultural Planning Office[12]
ฟินแลนด์ 28%-60% Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK (2005)
ฮังการี 42.6% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ยูเครน 42.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
อิสราเอล 41.0% Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK (2005) [13]
ลัตเวีย 40.6% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
เกาหลีใต้ 36.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
เบลเยี่ยม 35.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
นิวซีแลนด์ 34.7% (of the 87.3% who answered an optional question) Statistics New Zealand (2006 census) [14]
ชิลี 33.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ลักเซมเบิร์ก 29.9% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
สโลวีเนีย 29.9% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ฝรั่งเศส 27.2% (23.9% of women, 30.6% of men) INSEE (2004 survey) [15]
เวเนซุเอลา 27.0% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
สโลวะเกีย 23.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
เม็กซิโก 20.5% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ลิทัวเนีย 19.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
เดนมาร์ก 19% Eurobarometer (2005) [16]
ออสเตรเลีย 18.7% (of the 88.8% who answered an optional question). 29.9% including no answer/inadequately described Australian Bureau of Statistics (2006 census) [17]
อิตาลี 17.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
สเปน 17% Centre of Sociological Investigations (2005) [18]
แคนาดา 16.2% Canada 2001 Census[19]
อาร์เจนตินา 16.0% Gallup-Argentina poll, April 2001[20]
สหราชอาณาจักร 15.5% indicated no religion. (23.2% including no answer) United Kingdom 2001 Census.
แอฟริกาใต้ 15.1% Statistics South Africa Census 2001[21]
สหรัฐ 15.0% (of the 94.6% who answered an optional question, out of a sample of 50,281 households in the 48 contiguous states; 21% of the United States Military, 32% if including unknown/refused/no answer) American Religious Identification Survey (2001), as reported by US Census Bureau; [22] America's Military Population (Population Reference Bureau) [23]
โครเอเชีย 13.2% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ออสเตรีย 12.2% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
โปรตุเกส 11.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
เปอร์โตริโก 11.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
บัลแกเรีย 11.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ไอซ์แลนด์ 11% Eurobarometer Poll (2005) [16]
ฟิลิปปินส์ 10.9% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
บราซิล 7.4% National Demografic Census in 2000, conducted by the IBGE. [24]
อินเดีย 6.6% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
โปแลนด์ 6% Public Opinion Research Centre (2007) [25]
เซอร์เบียและมอนเตเนโกร 5.8% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ไอร์แลนด์ 4.5% Central Statistics Office Ireland Census 2006[26]
เปรู 4.7% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
กรีซ 4.0% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ตุรกี 2.5% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
โรมาเนีย 2.4% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
แทนซาเนีย 1.7% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
มอลตา 1.3% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
อิหร่าน 1.1% (Atheism and Agnosticism are illegal[27]) Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ยูกันดา 1.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ไนจีเรีย 0.7% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]
ไทย 0.27% จากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีประชากรไทยที่ระบุว่าไม่มีศาสนา 0.27% และไม่ทราบหรือไม่ตอบ 0.36%[28]
บังกลาเทศ 0.1% Dentsu Communication Institute Inc, Japan Research Center (2006) [3]

เชิงอรรถและอ้างอิง แก้

 1. irreligion. Dictionary.com. Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Random House, Inc. Irreligion (accessed: March 16, 2008).
 2. "สภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต" (PDF). สารสถิติ. ปีที่ 23 (เล่มที่ 4): 6. ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555. สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2559. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/9460.html English source requested (ญี่ปุ่น)
 4. Gallup WorldView
 5. Gallup WorldView Azerbaijan
 6. Albania
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-03-03. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 8. "Adherents.com". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-26. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 9. "Adherents.com". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-26. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 10. [[1]]
 11. "Adherents.com". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-26. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 12. "SCP-publicatie "Godsdienstige veranderingen in Nederland"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-05-29. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 13. Adherents.com[ลิงก์เสีย]
 14. "QuickStats About Culture and Identity - Statistics New Zealand". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-11. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 15. Insee - France en faits et chiffres - Pratique religieuse selon l'âge
 16. 16.0 16.1 "Eurobarometer on Social Values, Science and technology 2005 - page 11" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2007-05-05.
 17. 2914.0.55.002 - 2006 Census of Population and Housing: Media Releases and Fact Sheets, 2006
 18. http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2600_2619/e260200.html เก็บถาวร 2009-06-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (สเปน)
 19. "96F0030XIE2001015 - Religions in Canada". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-26. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 20. Table Of Statistics On Religion In The Americas
 21. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2005-04-11. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 22. http://www.census.gov/compendia/statab/population/religion/
 23. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-10-09. สืบค้นเมื่อ 2008-10-30.
 24. Brazilian 2000 Demografic Census (โปรตุเกส)
 25. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_078_07.PDF
 26. http://www.cso.ie/census/documents/Final%20Principal%20Demographic%20Results%202006.pdf Final Principal Demographic Results 2006
 27. The Fate of Infidels and Apostates under Islam | International Humanist and Ethical Union
 28. ประชากรจำแนกตามศาสนา หมวดอายุ เพศ และเขตการปกครอง เก็บถาวร 2013-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543, สำนักงานสถิติแห่งชาติ