โดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ

โดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ เป็นโดเมนระดับบนสุดซึ่งใช้โดยประเทศหรือเขตปกครอง ประกอบด้วยตัวอักษร 2 ตัว โดยส่วนใหญ่จะใช้ตามรหัสประเทศ ISO 3166-1 alpha-2 เช่น th สำหรับประเทศไทย

แผนที่โลกพร้อมโดเมนระบบบนสุด

อ้างอิง แก้