คำขวัญประจำชาติ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

คำขวัญประจำชาติ (อังกฤษ: state motto) คือ สิ่งที่ใช้อธิบายประเทศต่าง ๆ โดยใช้วลีที่สั้น และกระชับ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับ แนวความคิด แรงจูงใจ การปลุกใจ เอกลักษณ์ หรือความภาคภูมิใจสำหรับชาตินั้น ๆ

รายการคำขวัญประจำชาติของแต่ละประเทศ

แก้

รายการต่อไปนี้ เรียงตามชื่อประเทศโดยลำดับตัวอักษรไทย

 • ทาจิกิสถาน -
 • แทนซาเนีย -
 • ไทย
  • ของเดิม (พ.ศ. 2416 - 2453) - สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิ สาธิกา (บาลี, ความพร้อมเพรียงของชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ) [18]
  • ปัจจุบัน (หลัง พ.ศ. 2453 เป็นต้นมา - ไม่เป็นทางการ) ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [19]

อ้างอิง

แก้
 1. "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา". สืบค้นเมื่อ 2006-08-05.
 2. "Banco de Guatemala - Bills and Currency in Current Circulation". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-08-14. สืบค้นเมื่อ 2008-03-11.
 3. "Republic of Ghana: The Ghana Coat of Arms". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-04-14. สืบค้นเมื่อ 2006-08-16.
 4. "Constitution de la République Gabonaise" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2008-01-19.
 5. "Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - Guyana". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-12-20. สืบค้นเมื่อ 2006-08-02.
 6. "OIF - Guinée : Loi fondamentale". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-02-19. สืบค้นเมื่อ 2006-08-22.(ฝรั่งเศส)
 7. Article 21 of "Constitution de la Guinée-Bissau". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-11-27. สืบค้นเมื่อ 2006-08-22.(ฝรั่งเศส)
 8. "Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - Grenada". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-07. สืบค้นเมื่อ 2006-08-02.
 9. "Seatle Gambia Association - Coat of Arms of The Gambia". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-07. สืบค้นเมื่อ 2006-08-15.
 10. "La Constitutioni de la République de Côte d'Ivoire". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-05. สืบค้นเมื่อ 2006-08-08.(ฝรั่งเศส)
 11. "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2006-08-05.
 12. As shown on the coat of arms of Georgia
 13. "Independence". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-28. สืบค้นเมื่อ 2010-01-25.
 14. "Constitution de la République du Tchad 1996". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-05-09. สืบค้นเมื่อ 2006-08-08.(ฝรั่งเศส)
 15. As shown on the Coat of arms of Chile.
 16. ตามที่ปรากฏใน ตราประจำชาติซิมบับเว
 17. ตามที่ปรากฏใน ตราประจำชาติแซมเบีย
 18. ตามที่ปรากฏใน ตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5
 19. ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2546. ส่วนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 20. "The Government of Brunei Darussalam - National Flag and Crest". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-08-04. สืบค้นเมื่อ 2006-08-05.
 21. ดังปรากฏในตราแผ่นดินของบอตสวานา
 22. Article 7 of "Constitution de la République du Burundi" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-12-02. สืบค้นเมื่อ 2006-08-05.(ฝรั่งเศส)
 23. "Embassy of France in the U.S. - Liberty, Equality, Brotherhood". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-09-27. สืบค้นเมื่อ 2010-01-25.
 24. "Government of Malaysia - Malaysian flag and crest". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-11. สืบค้นเมื่อ 2006-08-23.
 25. As shown on the 1908 coat of arms of Australia
 26. As shown on the coat of arms.
 27. "Constitution de la Principauté d'Andorre". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-07-14. สืบค้นเมื่อ 2006-08-02.(ฝรั่งเศส)
 28. As shown on the back of coins; see for instance this photo of a 1992 25 centavos coin.
 29. ตามที่ปรากฏใน ธงชาติอิรัก
 30. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-30. สืบค้นเมื่อ 2007-05-09.
 31. มาตรา 18 ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เก็บถาวร 2007-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ระบุว่า "ธงชาติอิหร่านมีลักษณะเป็นแถบสีเขียว สีขาว สีแดง ภายในมีสัญลักษณ์ประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และคำขวัญประจำชาติอยู่ด้วย"
 32. "Iranian Empire (Pahlavi dynasty) : Imperial standards". สืบค้นเมื่อ 2007-05-03.
 33. "Discover Uruguay". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-12-31. สืบค้นเมื่อ 2006-10-28.