ชาวพอลินีเชีย

ชาวพอลินีเชีย (อังกฤษ: Polynesians) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาพอลินีเชียและอาศัยอยู่ในพอลินีเชีย (ฮาวาย ตาฮิตี ซามัว รวมไปถึงชาวมาวรีในนิวซีแลนด์)

ชาวพอลินีเชีย
Samoan manaia 1896.jpg
Webber poedua.jpg
Robert Dampier (1800–1874), Nahiennaena (1825).jpg
Rewi Manga Maniapoto, by Gottfried Lindauer.jpg
Ika kaha.jpg
Kiekie yams.jpg
Woven Walls of Niue House, Memoirs Bishop Museum, Vol. II, Fig. 43.jpg
Dancer, Tuvalu stage, 2011 Pasifika festival.jpg
ประชากรทั้งหมด
2,000,000[1]
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
 นิวซีแลนด์350,000[2]
 สหรัฐ300,000
 ออสเตรเลีย140,000-170,000[3][4]
ภาษา
English and Polynesian languages (Tahitian, Samoan, Tongan, Māori, Hawaiian and others)
ศาสนา
Christianity and Polynesian mythology[5]

ดูเพิ่มแก้ไข

  1. Polynesian men a global sports commodity - Stuff.co.nz
  2. "Population Movement in the Pacific: A Perspective on Future Prospects. Wellington: New Zealand Department of Labour". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-02-07. สืบค้นเมื่อ 2014-10-12.
  3. "Maori TV airing Te Kaea in Australia". Radio New Zealand. 14 March 2013. สืบค้นเมื่อ 2013-03-22.
  4. "How sustainable is life for Māori in Australia?". Scoop.co.nz. 31 October 2012. สืบค้นเมื่อ 2013-03-22.
  5. Victoria University of Wellington, New view of Polynesian conversion to Christianity, 4 Apr 2014