ไมล์ทะเล (อังกฤษ: nautical mile) เป็นหน่วยของระยะทาง ที่เท่ากับระยะทางบนผิวโลก ประมาณ 1 ลิปดา บนเส้นเส้นเมริเดียนใด ๆ โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ว่า 1 ไมล์ทะเล เท่ากับ 1,852 เมตร (หรือประมาณ 6,076.12 ฟุต)

1 ไมล์ทะเล

หน่วยนี้ไม่ได้เป็นหน่วยเอสไอ แต่ใช้กันทั่วไปในวงการเดินเรือและอุตสาหกรรมการบิน และยังใช้เป็นหน่วยที่ใช้กับการกำหนดเขตแดนน่านน้ำในสนธิสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย[1]

อ้างอิง แก้

  1. Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first ed.). Osprey. p. 200. ISBN 9780850451634.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้