คุยเรื่องแม่แบบ:โครง

ใช้ Template:โครง-ส่วน สำหรับส่วนย่อยที่ยังไม่สมบูรณ์ ที่อยู่ในหัวข้อที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว

ใช้สำหรับหัวข้อที่จัดหมวดหมู่ที่มีอยู่ไม่ได้เท่านั้น --Wap 08:28, 23 กรกฎาคม 2005 (UTC)

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ แม่แบบ:โครง

เริ่มการอภิปรายใหม่
กลับไปที่หน้า "โครง"