เปิดเมนูหลัก
แผนที่ลงสีแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2561).
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  Data unavailable
แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)
  สูงมาก
  ต่ำ
  สูง
  ไม่มีข้อมูล
  ปานกลาง

นี่คือ รายการประเทศทั้งหมดเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ ตามที่รวมอยู่ในรายงานการพัฒนามนุษย์ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับล่าสุดออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2560[1]

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) เป็นการวัดความคาดหมายการคงชีพ การรู้หนังสือ การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตสำหรับประเทศทั่วโลกเชิงเปรียบเทียบ โดยเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับวัดความอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพเด็ก นอกจากนี้ ดัชนียังใช้แยกแยะว่าประเทศนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา และยังใช้วัดผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจต่อคุณภาพชีวิต มาห์บับ อุลฮัก นักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถาน และอมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย พัฒนาดัชนีดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 2533

อันดับในปี พ.ศ. 2561แก้ไข

  •   = สูงขึ้น
  •   = คงเดิม
  •   = ต่ำลง

การพัฒนาสูงมากแก้ไข

การพัฒนาสูงแก้ไข

การพัฒนาปานกลางแก้ไข

การพัฒนาต่ำแก้ไข

แบ่งตามภูมิภาคแก้ไข

แอฟริกาแก้ไข

อเมริกาเหนือและหมู่เกาะแคริบเบียนแก้ไข

อเมริกาใต้แก้ไข

เอเชียแก้ไข

ยุโรปแก้ไข

โอเชียเนียแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 "Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update". HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. สืบค้นเมื่อ 14 September 2018.