รายชื่อประเทศตามดัชนีการพัฒนามนุษย์

(เปลี่ยนทางจาก รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์)
แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560)
  สูงมาก
  ต่ำ
  สูง
  ไม่มีข้อมูล
  ปานกลาง
แผนที่ลงสีแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560)
  0.900 ขึ้นไป
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  0.350–0.399
  0.300–0.349
  ต่ำกว่า 0.300
  ไม่ทราบข้อมูล

นี่คือ รายการประเทศทั้งหมดเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ ตามที่รวมอยู่ในรายงานการพัฒนามนุษย์ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับล่าสุดออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2558[1]

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) เป็นการวัดความคาดหมายการคงชีพ การรู้หนังสือ การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตสำหรับประเทศทั่วโลกเชิงเปรียบเทียบ โดยเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับวัดความอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพเด็ก นอกจากนี้ ดัชนียังใช้แยกแยะว่าประเทศนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา และยังใช้วัดผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจต่อคุณภาพชีวิต มาห์บับ อุลฮัก นักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถาน และอมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย พัฒนาดัชนีดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 2533

เนื้อหา

อันดับในปี พ.ศ. 2559แก้ไข

  •   = สูงขึ้น
  •   = คงเดิม
  •   = ต่ำลง

การพัฒนาสูงมากแก้ไข

การพัฒนาสูงแก้ไข

การพัฒนาปานกลางแก้ไข

การพัฒนาต่ำแก้ไข

แบ่งตามภูมิภาคแก้ไข

แอฟริกาแก้ไข

อเมริกาเหนือและหมู่เกาะแคริบเบียนแก้ไข

อเมริกาใต้แก้ไข

เอเชียแก้ไข

ยุโรปแก้ไข

โอเชียเนียแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข