เปิดเมนูหลัก

รายชื่อประเทศตามดัชนีการพัฒนามนุษย์

(เปลี่ยนทางจาก รายชื่อประเทศเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์)
แผนที่ลงสีแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2561).
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  Data unavailable
แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)
  สูงมาก
  ต่ำ
  สูง
  ไม่มีข้อมูล
  ปานกลาง

นี่คือ รายการประเทศทั้งหมดเรียงตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ ตามที่รวมอยู่ในรายงานการพัฒนามนุษย์ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับล่าสุดออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สำหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2560[1]

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) เป็นการวัดความคาดหมายการคงชีพ การรู้หนังสือ การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตสำหรับประเทศทั่วโลกเชิงเปรียบเทียบ โดยเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับวัดความอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิภาพเด็ก นอกจากนี้ ดัชนียังใช้แยกแยะว่าประเทศนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว กำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา และยังใช้วัดผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจต่อคุณภาพชีวิต มาห์บับ อุลฮัก นักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถาน และอมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย พัฒนาดัชนีดังกล่าวขึ้นในปี พ.ศ. 2533

เนื้อหา

อันดับในปี พ.ศ. 2561แก้ไข

  •   = สูงขึ้น
  •   = คงเดิม
  •   = ต่ำลง

การพัฒนาสูงมากแก้ไข

การพัฒนาสูงแก้ไข

การพัฒนาปานกลางแก้ไข

การพัฒนาต่ำแก้ไข

แบ่งตามภูมิภาคแก้ไข

แอฟริกาแก้ไข

อเมริกาเหนือและหมู่เกาะแคริบเบียนแก้ไข

อเมริกาใต้แก้ไข

เอเชียแก้ไข

ยุโรปแก้ไข

โอเชียเนียแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข