ประเทศบาร์เบโดส

(เปลี่ยนทางจาก บาร์เบโดส)

บาร์เบโดส (อังกฤษ: Barbados) เป็นประเทศที่เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก ทางตะวันออกของทะเลแคริบเบียนเล็กน้อย ที่ 13 องศาเหนือและ 59 องศาตะวันตก ตั้งอยู่ค่อนข้างใกล้กับอเมริกาใต้โดยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาประมาณ 434.5 กิโลเมตร (270 ไมล์)

บาร์เบโดส

Barbados (อังกฤษ)
ธงชาติของบาร์เบโดส
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของบาร์เบโดส
ตราแผ่นดิน
คำขวัญ"Pride and Industry"
ที่ตั้งของบาร์เบโดส
เมืองหลวง
และ ใหญ่สุด
บริดจ์ทาวน์
ภาษาราชการภาษาอังกฤษ
การปกครองประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2
ซานดรา มาสัน
มีอา มอตต์ลี
ประกาศเอกราช
30 พฤศจิกายน, พ.ศ. 2509
พื้นที่
• รวม
431 ตารางกิโลเมตร (166 ตารางไมล์) (184)
ไม่มี
ประชากร
• 2560 ประมาณ
284,996[1] (180)
647 ต่อตารางกิโลเมตร (1,675.7 ต่อตารางไมล์) (15)
จีดีพี (อำนาจซื้อ)2560 (ประมาณ)
• รวม
$ 4.919 พันล้าน
$ 17,507
จีดีพี (ราคาตลาด)2560 (ประมาณ)
• รวม
$ 4.821 พันล้าน
$ 17,158
HDI (2562)เพิ่มขึ้น 0.814[2]
สูงมาก · อันดับที่ 58
สกุลเงินดอลลาร์บาร์เบโดส ($) (BBD)
เขตเวลาUTC-4
ขับรถด้านซ้ายมือ
รหัสโทรศัพท์1-246
โดเมนบนสุด.bb
1God Save The Queen เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการ แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในพระราชพิธีเท่านั้น

เกาะที่อยู่ใกล้บาร์เบโดสมากที่สุดคือเซนต์ลูเชีย และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศตั้งอยู่ทางตะวันตก และเมื่อรวมกับบาร์เบโดสแล้ว เกาะเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเลสเซอร์แอนทิลลีส (Lesser Antilles) ในภูมิภาคแคริบเบียน

บาร์เบโดสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานชีวิตและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้สูงที่สุดในโลกที่กำลังพัฒนา[ต้องการอ้างอิง] และจาก UNDP (United Nations Development Programme) บาร์เบโดสเป็นประเทศที่พัฒนาเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ บาร์เบโดสยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

บาร์เบโดสมีพื้นที่แผ่นดินประมาณ 430 ตารางกิโลเมตร (166 ตารางไมล์) และส่วนใหญ่มีพื้นที่ต่ำ มีบางส่วนที่สูงที่ตอนในของเกาะ พื้นที่ของบาร์เบโดสคาดว่ามาจากภูเขาไฟและประกอบด้วยหินปูนและหินปะการัง บรรยากาศของบาร์เบโดสเป็นกึ่งเขตร้อน โดยมีลมพัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกตลอดเวลา และพื้นที่ที่ไม่มีการพัฒนาบางส่วนมีบึงและหนองน้ำบริเวณป่าชายเลน ส่วนอื่น ๆ ของตอนในของเกาะที่เป็นส่วนเกษตรกรรมจองบาร์เบโดส มีไร่อ้อยขนาดใหญ่ประปราย และทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่กว้างและลาดเอียงไม่มากที่สามารถมองเห็นทะเลได้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์บาร์เบโดส

การเมืองการปกครองแก้ไข

เป็นรัฐในเครือจักรภพ การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2เป็นพระมหากษัตริย์ ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านผู้สำเร็จราชการ

นิติบัญญัติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐสภาแห่งบาร์เบโดส

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แบบ 2 สภา วุฒิสมาชิก (21 คน แต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ) สภาผู้แทนราษฎร (30 คน ด้วยการเลือกตั้งโดยตรงทุก 5 ปี)

บริหารแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐบาลบาร์เบโดส

ผู้สำเร็จราชการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลและหัวหน้าคณะรัฐมนตรี พรรคการเมืองหลัก พรรค Barbados Labor Party, Democratic Labor Party, People's Empowerment Party

ตุลาการแก้ไข

ฝ่ายตุลาการ ระบบกฎหมายมหาชนแบบอังกฤษ ใช้ศาลสูงสุด โดยมีคณะกรรมาธิการด้านตุลาการแต่ตั้งผู้พิพากษาอำนาจในการพิจารณาไต่สวน อยู่ภายใต้อำนาจของศาลสูงสุดแคริบเบียนตะวันออก ("en:Eastern Caribbean Supreme Court") โดยมีผู้พิพากษา 1 คน

สิทธิมนุษยชนแก้ไข

นโยบายต่างประเทศแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 11 เขต (parish) + 1 เมืองหลวง

กองทัพแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กองทัพบาร์เบโดส

เศรษฐกิจแก้ไข

โครงสร้างแก้ไข

สถานการณ์แก้ไข

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติรวม (2550) 5.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2550) ร้อยละ 4 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ประชาชาติ พื้นฐานเศรษฐกิจมาจากการปลูกอ้อยและกิจการท่องเที่ยว เริ่มหันมามีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมขั้นต้น โดยมีการบริการด้าน offshore finance and information services รายได้ประชาชาติต่อหัว (2550) 19,700 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวนแรงงาน (2544) 128,500 ว่างงาน ร้อยละ 8.7 (2549) อัตราเงินเฟ้อ (2550) ร้อยละ 5.5 หนี้สินต่างประเทศ (2546) 668 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปลา ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว น้ำตาล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเพื่อส่งออก เกษตรกรรม อ้อย ผัก และฝ้าย

การท่องเที่ยวแก้ไข

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

คมนาคม และ โทรคมนาคมแก้ไข

คมนาคมแก้ไข

โทรคมนาคมแก้ไข

สาธารณูปโภคแก้ไข

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: การศึกษาในบาร์เบโดส

สาธารณสุขแก้ไข

สวัสดิการสังคมแก้ไข

ประชากรศาสตร์แก้ไข

เชื้อชาติแก้ไข

ประชากรในประเทศนี้มีจำนวน 281,968 คน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2551)

ศาสนาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ศาสนาในบาร์เบโดส

นับถือศาสนาโปรเตสแตนท์ 67% โรมันคาทอลิก 4% ไม่นับถือศาสนา 17% อื่นๆ 12%

ภาษาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ภาษาในบาร์เบโดส

วัฒนธรรมแก้ไข

ดูบทความหลักที่: วัฒนธรรมบาร์เบโดส

ดนตรีแก้ไข

อาหารแก้ไข

สื่อสารมวลชนแก้ไข

วันหยุดแก้ไข

กีฬาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "การประเมินประชากรโลก พ.ศ. 2560". ESA.UN.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. สืบค้นเมื่อ 10 September 2017.
  2. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020. pp. 343–346. ISBN 978-92-1-126442-5. สืบค้นเมื่อ 16 December 2020.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

General information