เซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์

คริสตจักรเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์[1] (อังกฤษ: Seventh-day Adventist Church) เป็นคริสตจักรและนิกายหนึ่งในขบวนการแอดเวนทิสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์[2] ที่ถือวันเสาร์เป็นวันสะบาโต[3] และรอรับเสด็จพระเยซูที่จะเสด็จมาอีกครั้ง นิกายนี้มีพัฒนาการมาจากขบวนการมิลเลไรต์ในสหรัฐอเมริกาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 และก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1863[4] แนวคิดสำคัญหลายประการของคริสตจักรนี้ได้รับอิทธิพลจากงานเขียนของเอลเลน จี. ไวต์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคริสตจักร[5]

หลักเทววิทยาส่วนใหญ่ของคริสตจักรเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์สอดคล้องกับนิกายโปรเตสแตนต์โดยทั่วไป คือ เรื่องตรีเอกภาพ ข้อความในคัมภีร์ไบเบิลไม่มีผิดพลาดจากความจริง คนตายไปแล้วไม่สามารถรับรู้อะไรได้ นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องการเน้นอาหารสุขภาพ ถือมังสวิรัติ[6] สนับสนุนเสรีภาพทางศาสนา และถือหลักการและดำรงชีวิตแบบอนุรักษนิยม[7]

ที่ประชุมใหญ่คณะเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์ เป็นองค์การปกครองสูงสุดของคริสตจักรนี้ ปัจจุบันมีคริสต์ศาสนิกชนในสังกัดจำนวน 18.1 ล้านคน[8] นับเป็นองค์การทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก (ในพฤษภาคม ค.ศ. 2007)[9] เป็นองค์การศาสนาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก[10] มีมิชชันนารีทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 200 ประเทศ/ดินแดนทั่วโลก ซึ่งมีวัฒนธรรมและเชื้อชาติต่าง ๆ กัน[11][12] คริสตจักรนี้ยังได้ก่อตั้งโรงพยาบาล สถานศึกษา สำนักพิมพ์ เป็นต้น

อ้างอิง

แก้
 1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 513-4. ISBN 978-616-7073-03-3
 2. Queen, Edward L.; Prothero, Stephen R.; Shattuck, Gardiner H. (2009). 'Seventh-day Adventist Church' in Encyclopedia of American religious history, Volume 3, 3rd edition. New York, NY: Infobase Publishing. p. 913. ISBN 978-0-8160-6660-5.
 3. More precisely, Friday sunset to Saturday sunset; see When Does Sabbath Begin? เก็บถาวร 2011-07-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน on the Adventist website.
 4. "Seventh-day Adventists—The Heritage Continues Along". General Conference of Seventh-day Adventists. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-12-06. สืบค้นเมื่อ 2007-01-17.
 5. Ronald L. Numbers, Prophetess of health: a study of Ellen G. White (3rd ed. 2008) pp. xxiii–xxiv
 6. Adventist-owned Food Company Relaunches Famed "CHIP" Lifestyle Program เก็บถาวร 2013-11-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved 2013-09-01
 7. Seventh-day Adventist Church Fundamental Beliefs เก็บถาวร 2006-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved 2011-06-22.
 8. Seventh-day Adventist World Church Statistics. "The Official Site of the Seventh-day Adventist world church". Adventist.org. สืบค้นเมื่อ May 21, 2013.
 9. "Largest Religious Bodies". Adherents.com. 2007-05-18. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-05. สืบค้นเมื่อ 2010-07-30.
 10. "Top 10 Largest Highly International Religious Bodies". Adherents.com. 2007-05-18. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-05. สืบค้นเมื่อ 2010-07-30.
 11. "Seventh-day Adventist World Church Statistics". Office of Archives and Statistics, General Conference of Seventh-day Adventists. December 2009. สืบค้นเมื่อ 2011-09-04.
 12. "Statistical report. Annual council of the General Conference Committee, October 9–14, 2009" (PDF). 2009-06-30. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-04-15. สืบค้นเมื่อ 2010-03-23.