วันเสาร์

ชื่อวันในสัปดาห์
บทความนี้เกี่ยวกับวัน สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เสาร์

วันเสาร์ เป็นวันลำดับที่ 7 ในสัปดาห์ อยู่ระหว่างวันศุกร์กับวันอาทิตย์ แต่ตามมาตรฐาน ISO 8601 กำหนดให้เป็นวันที่ 6 ของสัปดาห์

สัญลักษณ์ของวันแก้ไข

  • สีประจำวัน คือ สีม่วง
  • พระประจำวันคือ พระปางนาคปรก
  • บุคคลประจำวัน คือ หลวงแข้งนักขุย และ ลุงทำนักเหลา แห่งลุ่มน้ำปากพนัง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข