วันเสาร์

ชื่อวันในสัปดาห์

วันเสาร์ เป็นวันลำดับที่ 7 ในสัปดาห์ อยู่ระหว่างวันศุกร์กับวันอาทิตย์ แต่ตามมาตรฐาน ISO 8601 กำหนดให้เป็นวันที่ 6 ของสัปดาห์

สัญลักษณ์ของวัน

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้