วันอาทิตย์

ชื่อวันในสัปดาห์

วันอาทิตย์ เป็นวันในสัปดาห์ที่อยู่ระหว่างวันเสาร์กับวันจันทร์ ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของจูเดโอ-คริสเตียน[1] วันอาทิตย์ถือเป็นวันแรกของสัปดาห์ แต่ต่อมาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็มีการนับให้วันอาทิตย์เป็นวันที่ 7 ของสัปดาห์ (และให้วันจันทร์เป็นวันที่หนึ่งแทน) ตามที่ระบุไว้ใน ISO 8601 อย่างไรก็ตามในบางวัฒนธรรมยังกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์อยู่

ชื่อ

แก้
 
วันอาทิตย์ ตั้งชื่อตามดวงอาทิตย์

ในภาษาอังกฤษ Sunday นำชื่อมาจากเทพธิดา Sunne หรือ Sól ในตำนานเทพเจ้าสแกนดิเนเวีย สำหรับภาษาไทย วันอาทิตย์ ตั้งชื่อตามพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง

ความหมายทางราชการ

แก้

วันอาทิตย์ถูกจัดว่าเป็นวันหยุดในหลายประเทศ , วันหยุดราชการและเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่สำหรับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักจะใช้วันศุกร์หรือวันเสาร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แทน วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ ชาวคริสต์จะไปโบสถ์เพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา

สัญลักษณ์ของวันในโลกปัจจุบัน

แก้
  • สีประจำวัน คือ สีแดง
  • ใช้อักษรย่อว่า Sun

สัญลักษณ์ของวันในประเทศไทย

แก้

การปรากฏในปฏิทินอื่น

แก้

ในปฏิทินเกรโกเรียนที่วนซ้ำทุก ๆ 400 ปี ไม่มีศตวรรษใดเลยที่เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ วันขึ้นปีใหม่ของชาวยิว (Rosh Hashanah) ก็ไม่เคยตรงกับวันอาทิตย์เช่นกัน และเดือนใดๆ ซึ่งวันที่ 1 เป็นวันอาทิตย์จะมีวันศุกร์ที่ 13 เสมอ

อ้างอิง

แก้