รายชื่อวันสำคัญ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก วันหยุด)

วันสำคัญ คือ วันที่มีความสำคัญหรือมีความพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีประเพณีหรืองานฉลองในวันสำคัญแต่ละวันแตกต่างกันไป

วันสำคัญในประเทศไทยแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รายชื่อวันสำคัญของไทย

วันสำคัญสากลแก้ไข

วันสำคัญที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาแก้ไข

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ (ปฏิทินจันทรคติ)แก้ไข

วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ (ปฏิทินเกรโกเรียน)แก้ไข

วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ปฏิทินฮิจเราะห์)แก้ไข

วันสำคัญทางศาสนายูดาห์ (ปฏิทินฮีบรู)แก้ไข

วันสำคัญทางศาสนาพื้นบ้านจีนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543. หน้า 864-866. ISBN 974-534-149-5.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข