ปฏิทินฮีบรู หรือ ปฏิทินยิว (อังกฤษ: Hebrew calendar; ฮีบรู: הלוח העברי‎) เป็นปฏิทินประจำปีใช้ในศาสนายูดาห์ ภายในระบุวันหยุดทางศาสนายูดาห์ คำสอนทั่วไปในคัมภีร์โทราห์ ยาร์ทเซียส (Yahrtzeit) ซึ่งเป็นวันระลึกถึงวันตายของญาติสนิท และซาล์ม (เพลงสวด) ตามวัน

ปฏิทินยิวระหว่างปีค.ศ. 1927 และ 1948

รูปแบบการใช้ แก้

รูปแบบหลักที่ใช้ในปฏิทินฮีบรูมีสองแบบ

วันสำคัญทางศาสนายูดาห์ แก้