วิธีใช้:การนำแม่แบบบำรุงรักษาออก

หน้าวิกิพีเดียหลายหน้ามีแม่แบบบำรุงรักษาที่ระบุปัญหาของหน้านั้น ๆ คุณอาจเข้ามายังหน้าวิธีใช้นี้หลังจากคลิกข้อความบนแม่แบบที่ระบุว่า "เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร"

อาสาสมัครเป็นผู้เพิ่มและลบแม่แบบบำรุงรักษาเหล่านี้ หน้าวิธีใช้นี้อธิบายกระบวนการสำหรับตรวจสอบและลบแม่แบบดังกล่าว

ภาพรวม

แม่แบบบำรุงรักษา (หรือ "ป้ายระบุ") จะไม่ถูกลบออกอัตโนมัติ แม้ว่าปัญหาที่บรรยายในแม่แบบบบำรุงรักษานั้นจะหมดไปแล้วก็ตาม ป้ายระบุดังกล่าวจะยังคงอยู่ในบทความจนมีผู้ใช้ไปลบออกด้วยมือ การลบแม่แบบออกใช้วิธีลบโค้ดแบบเดียวกับการแก้ไขทั่ว ๆ ไป เขียนความย่อการแก้ไข แล้วบันทึกหน้า

การลบแม่แบบบำรุงรักษาออกทั้งที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในป้ายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ให้ลบออกเฉพาะเมื่อได้แก้ไขปัญหาแล้วเท่านั้น

วิกิพีเดียเกิดขึ้นได้เพราะความพยายามของอาสาสมัครไม่ต่างจากคุณ มีความกล้าแก้ไขเพื่อช่วยสร้างสารานุกรมแห่งนี้ อาสาสมัครที่ประสบปัญหาอาจไม่มีเวลาหรือความรู้ความสามารถแก้ไขด้วยตนเอง และติดป้ายเพื่อให้ผู้อื่นมาแก้ไขต่อไป การแก้ไขของคุณมีความสำคัญในความพยายามดังนี้

ลบป้ายออกได้เมื่อไร

แม่แบบบำรุงรักษาไม่ได้ตั้งใจให้อยู่ในบทความเป็นการถาวร ผู้ใช้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจลบแม่แบบบำรุงรักษาออกได้ในกรณีต่อไปนี้

  1. เมื่อแก้ไขปัญหาตามที่ระบุไว้ในป้ายแล้ว
  2. เมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าปัญหาที่ระบุหมดไป (อาจมีผู้อื่นแก้ไขไว้แล้ว)
  3. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าใช้แม่แบบผิดที่ผิดทาง หรือเป็นข้อผิดพลาด ให้ลองพิจารณาอภิปรายประเด็นกับผู้ใช้ที่ติดแม่แบบก่อน; แต่ถ้าดูแล้วน่าจะเกิดข้อพิพาท ให้มองหาความเห็นพ้องในหน้าคุยเสียก่อน
  4. เมื่อมีความเห็นพ้องในหน้าคุย (หรือที่อื่น) เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปัญหา และได้นำมาปรับใช้อย่างสมเหตุสมผลแล้ว (และควรใส่ลิงก์ไปยังความเห็นพ้องซึ่งเป็นที่มาในความย่อการแก้ไขด้วย)
  5. เมื่อได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าป้ายนั้นไม่สัมพันธ์อีกต่อไป เช่น แม่แบบ {{ปัจจุบัน}} ในเหตุการณ์ที่ยุติไปแล้ว
  6. ในกรณีสุดท้าย หากเห็นว่าป้ายนั้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น หากบทความหนึ่งถูกขึ้นป้ายว่าต้องการอ้างอิง แต่คุณได้มองหาแหล่งอ้างอิงแล้วปรากฏว่าไม่พบเลย เช่นนั้นบทความดังกล่าวควรถูกแจ้งลบตามนโยบายการลบ ไม่ใช่แค่ขึ้นป้ายต้องการอ้างอิง เพราะบทความนั้นไม่สมควรอยู่ในวิกิพีเดียตั้งแต่ต้น

อย่าลบป้ายในกรณีต่อไปนี้

คุณไม่ควรลบแม่แบบบำรุงรักษาหากเข้าเกณฑ์ต่อไปนี้

  1. คุณไม่เข้าใจปัญหาที่ป้ายต้องการสื่อ
  2. ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข
  3. ยังมีกิจกรรมหรือการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในป้าย
  4. คุณมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือได้รับการจ้างวานให้แก้ไขบทความ

ถ้ายังต้องการความช่วยเหลือ

ถ้าคุณอ่านทั้งหน้าแล้วยังสับสนเกี่ยวกับการลบแม่แบบบำรุงรักษา ลองถามที่ แผนกช่วยเหลือ หรือแชตเวลาจริงได้ที่ วิกิพีเดีย:ดิสคอร์ด