วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติของวิกิพีเดีย ถูกพัฒนาโดยชุมชนเพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อธิบายหลักการให้ชัดเจน แก้ไขความขัดแย้ง และอื่นๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการสร้างสารานุกรมที่เสรีและเชื่อถือได้ นโยบายทั้งหมดอธิบายมาตรฐานที่ผู้ใช้ควรเดินตาม (โดยอาศัยสามัญสำนึก) ในขณะที่แนวปฏิบัติบอกถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนั้นได้ หลักการสำคัญทั้งหมดถูกสรุปไว้ในห้าเสาหลัก

วิกิพีเดียพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมอันเป็นมิตรให้กับผู้ที่มีมุมมองเป็นกลาง มีความเป็นสุภาพชนและเชื่อว่าผู้อื่นมีเจตนาดี ปฏิบัติตามมติอันเป็นเอกฉันท์ในการอภิปราย และทำงานมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างสารานุกรมที่เขียนอย่างรอบคอบรัดกุมและมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวาง โดยทั่วไปแล้ว หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายและแนวปฏิบัติ นโยบายควรมาก่อนแนวปฏิบัติเสมอ แต่บางครั้งขอให้คุณลืมกฎทั้งหมดนี้เสีย ถ้าหากกฎดังกล่าวขัดขวางความพยายามของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาวิกิพีเดีย

การบังคับใช้นโยบาย

เนื่องจากคุณเองก็เป็นผู้ใช้วิกิพีเดียคนหนึ่ง การแก้ไขหน้าของคุณและการปรึกษาประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ใช้คนอื่น ๆ จึงถือเป็นการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติไปในตัว ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้าบทความอย่างเท่าเทียมกัน แม้อาจมีบางนโยบายซึ่งจะบังคับใช้โดยผู้ดูแลระบบของวิกิพีเดียเท่านั้น เช่น การบล็อกผู้ใช้ และการใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ

นโยบายหลัก

เสาหลักทั้ง 5 ของวิกิพีเดีย: 5 กฎหลัก ทั้งหมดที่จำเป็น

 1. วิกิพีเดียคือสารานุกรม
 2. วิกิพีเดียใช้มุมมองที่เป็นกลาง
 3. วิกิพีเดียเผยแพร่เนื้อหาแบบเสรี
 4. ปฏิบัติต่อผู้ใช้คนอื่นด้วยความเคารพและมีมารยาท
 5. วิกิพีเดียไม่มีกฎตายตัว

นโยบายอื่นๆ

ทุกนโยบายและแนวปฏิบัติ จะพบได้ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งดังต่อไปนี้

ดูเพิ่ม

ข้อควรระวังไม่ใช่นโยบายหลัก ถ้าปฏิบัติตามได้ก็เป็นการดี แต่ถ้าละเลยก็ไม่ได้ก่อความเสียหายมากนัก คุณสามารถละเลยได้ ถ้ามันเป็นอุปสรรคในการเขียนบทความของคุณ (เช่น คุณไม่มีพจนานุกรม หรือ คุณไม่มีความรู้ด้านหลักภาษาไทย เป็นต้น)

 • ควรตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องทุกครั้ง หากไม่แน่ใจให้เปิดพจนานุกรมใกล้มือ หรือดูได้ที่ เว็บพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
 • ถ้าประโยคยาวเกินไป ให้ลองพยายาม เว้นคำ ดูบ้าง นอกจากจะช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยให้แสดงผลในเว็บเบราว์เซอร์ได้ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนก็ช่วยได้ ถ้าจำเป็น
 • พึงระลึกว่า บทความที่บันทึกไว้ คือบทความที่สามารถอ่านได้ เข้าใจ รู้เรื่อง มีใจความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง หากประสงค์จะเขียนบทความที่มีความยาวมาก อาจทยอยนำมาลงเป็นตอนๆ โดยที่แต่ละตอน ควรจะมีความสมบูรณ์ในตัวเอง สำหรับบทความแปล หากประสงค์ทยอยแปล ไม่ควรทิ้งภาษาต่างประเทศเอาไว้
 • หาก "มีความประสงค์" จะแปลบทความจากวิกิพีเดียภาษาอื่น แต่ยังไม่มีเวลาแปล ไม่ควรจะคัดลอกบทความภาษาต่างประเทศมาทิ้งไว้ ควรรอจนกว่าจะได้แปลจนจบอย่างน้อยสักช่วงหนึ่งหรือตอนหนึ่งก่อน แต่หากต้องการโหลดภาพมาลงไว้ ก็สามารถทำได้
 • พึงระลึกว่าเนื้อหามีความสำคัญกว่ารูปแบบ ถ้าหากรูปแบบเป็นอุปสรรคต่อการเขียนเนื้อหา คุณสามารถละเลยรูปแบบได้
 • รูปแบบเชิงโครงสร้างสำคัญกว่าสิ่งที่มองเห็น
 • วิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่มีการจัดระเบียบข้อมูล ทุกส่วนในบทความสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง