วิกิพีเดีย:อัตชีวประวัติ

แนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
พฤติกรรม
สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มารยาท
โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
ลายเซ็น
หน้าผู้ใช้
เนื้อหา
อัตชีวประวัติ
การอ้างอิงแหล่งที่มา
แหล่งข้อมูลอื่น
การใส่ภาพ
ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส
การแก้ไข
ขอให้กล้า
คำอธิบายอย่างย่อ
ต้องมีเนื้อหาอย่างชัดเจน
ความสำคัญของเนื้อหา
เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม
แนวทางการเขียน
คู่มือในการเขียน
เขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

คุณไม่ควรเขียนบทความเกี่ยวกับตัวคุณเอง แต่ควรจะรอให้คนอื่นเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณหากคุณมีความสำคัญเพียงพอ บทความเหล่านี้ได้แก่บทความเกี่ยวกับตัวคุณ ความสำเร็จของคุณ ธุรกิจของคุณ สิ่งตีพิมพ์ของคุณ เว็บไซต์ของคุณ ญาติของคุณ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคุณ

มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงและยืดยาวหลายครั้งในวิกิพีเดียเกี่ยวกับความสำคัญ ความถูกต้อง และความเป็นกลางของบทความทำนองข้างต้น ไม่เว้นแม้กระทั่งเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับ จิมมี เวลส์ ผู้ก่อตั้งวิกิพีเดียเอง แสดงให้เห็นว่าการละเว้นจากการเขียนอัตชีวประวัติมีความสำคัญต่อการรักษาความเป็นกลางของวิกิพีเดีย และการหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับความเห็นทางใดทางหนึ่ง

ปัญหาของอัตชีวประวัติ แก้ไข

ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาขึ้นหลายครั้งเนื่องจากอัตชีวประวัติที่เขียนโดยเจ้าตัว ญาติสนิท หรือบุคคลที่ใกล้ชิด เนื้อหามักจะไม่เป็นกลางและน้ำหนักการเขียนมักจะมีลักษณะการชื่นชมซึ่งขัดแย้งกับนโยบายสารานุกรมวิกิพีเดียในส่วนนโยบายมุมมองที่เป็นกลางและในหลายครั้งเนื้อหาที่เขียนโดยผู้เขียนเอง มักจะเยิ่นเย้อ ใส่รายละเอียดทุกอย่างของตัวเองตั้งแต่ชีวประวัติวัยเด็ก เพื่อนสมัยเด็ก หรือแม้แต่ชื่อหัวข้อรายงานที่ทำส่ง และเมื่อข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งถูกลบออก มักจะเกิดปัญหาการแก้ไข ย้อนกลับหลายต่อหลายครั้ง

บทความอัตชีวประวัติหลายบทความสร้างความหนักใจให้เจ้าตัวไม่น้อยหลังจากที่บทความถูกผู้ใช้หลายคนแก้ไขอยู่ระยะหนึ่ง มีอยู่ด้วยกันถึงสี่ครั้งในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ที่เจ้าตัวเองเป็นผู้แจ้งลบ แต่บทความเหล่านั้นบางบทความก็ไม่ถูกลบจากวิกิพีเดียตามที่ขอ

ทัศนะของวิกิพีเดีย แก้ไข

วิกิพีเดียไม่สนับสนุนการเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเองอย่างยิ่ง ถ้าคุณเขียนบทความเช่นนั้น ผู้ใช้คนอื่นมักจะแจ้งลบอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะรับประกันไม่ได้ว่าบทความอัตชีวประวัติจะถูกลบทุกบทความ แต่ผู้ใช้หลายคนมีความเห็นว่าทุกคนไม่ควรจะเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเอง

หากความสำเร็จของคุณมีแหล่งยืนยัน หรือมีความสำคัญพอที่จะลงเป็นบทความในวิกิพีเดีย ผู้ใช้คนอื่นจะมาเขียนบทความเกี่ยวความสำเร็จเหล่านั้นให้คุณในไม่ช้า

อย่างไรก็ดี คุณสามารถช่วยให้ผู้ใช้วิกิพีเดียคนอื่นทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณได้ โดยถ้าคุณมีเว็บไซต์ส่วนตัว กรุณาตีพิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้บันทึกลงในวิกิพีเดียลงในเว็บไซต์นั้น ตราบใดที่เว็บไซต์ของคุณไม่มีเนื้อหาสรรเสริญตัวเอง เช่น "ข้าพเจ้าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือชนิดนี้เป็นคนแรกของโลก" หรือ "หนังสือของข้าพเจ้าขายดีที่สุดในปีนั้น" ผู้ใช้คนอื่นสามารถนำมันมาเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อเขียนชีวประวัติของคุณได้ นอกจากนี้ หากมีคนมาเขียนบทความให้คุณแล้ว แต่ข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ อาทิ วันเกิด สถาบันที่จบการศึกษา ผิดพลาด คุณสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่อย่าเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือมีเนื้อหาสรรเสริญตัวเอง หรือตัดข้อความที่มีเนื้อหาในทางลบต่อตัวคุณออกไป

อนึ่ง หากคุณได้ตีพิมพ์บทความหรือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งในสื่ออื่น วิกิพีเดียยินดีที่จะให้คุณเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนั้นลงในวิกิพีเดีย อย่างไรก็ดี บทความในวิกิพีเดียทุกบทความควรมีเนื้อหาที่เป็นกลาง เป็นธรรม และครอบคลุมข้อเท็จจริงทุกแง่มุม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้นโดยรวม บทความที่เขียนขึ้นเพื่อสรรเสริญผู้เขียนมักจะถูกลบในทันที

ป้ายอัตชีวประวัติ แก้ไข

บทความที่สงสัยว่าบางส่วนเขียนโดยเจ้าของบทความเอง และเนื้อหาไม่เป็นไปตามนโยบายวิกิพีเดีย จะมีป้ายติดไว้ส่วนหัว โดยผ่านคำสั่ง

{{อัตชีวประวัติ}}

โดยถ้าคุณเป็นผู้เขียนบทความ เมื่อปรับแก้ข้อความและน้ำหนักการเขียนแล้ว สามารถนำป้ายออกได้ตามความเหมาะสม

หรือ บทความใดที่มีความเห็นว่าไม่เหมาะสมตามความเห็นของผู้เขียนทั่วไป หรือปรากฏในส่วนของ อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย หน้านั้นจะถูกแจ้งลบ โดยผ่านคำสั่ง

{{ลบ}}

ดูเพิ่ม แก้ไข