วิกิพีเดีย:งดขู่ดำเนินคดี

ใช้การระงับข้อพิพาท มากกว่าการขู่ดำเนินคดี เพื่อประโยชน์ของทุกคน !

คุณควรพยายามระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธีดำเนินการระงับข้อพิพาทของวิกิพีเดียเป็นขั้นแรกเสมอ มากกว่าขู่ฟ้องร้องคดี

หากคุณต้องดำเนินคดี เราไม่อาจห้ามมิให้คุณกระทำเช่นนั้นได้ ทว่า คุณต้องไม่แก้ไขวิกิพีเดียกระทั่งประเด็นกฎหมายระงับแล้วเพื่อรับประกันว่ากระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดเกิดขึ้นโดยผ่านช่องทางกฎหมายที่เหมาะสม คุณควรติดต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงแทน โดยอีเมลหรือผ่านวิธีการติดต่ออื่นใดที่ผู้ใช้นั้นระบุ หากประเด็นของคุณเกี่ยวข้องกับวิกิพีเดีย คุณควรติดต่อมูลนิธิวิกิมีเดีย องค์การแม่ของวิกิพีเดีย อย่าประกาศดำเนินคดีในหน้าวิกิพีเดีย

หากคุณขู่ดำเนินคดีหรือดำเนินคดีต่อข้อพิพาทในวิกิพีเดีย คุณอาจถูกบล็อกมิให้แก้ไขเพื่อที่ประเด็นดังกล่าวจะไม่เลวร้ายลงผ่านช่องทางอื่น ผู้ใช้ที่ขู่ดำเนินคดีตามปกติจะถูกบล็อกมิให้แก้ไขระหว่างที่การขู่ดำเนินคดีกำลังดำเนินอยู่

ควรรายงานการขู่ดำเนินคดียังกระดานแจ้งผู้ดูแลระบบ/เหตุการณ์ หรือที่อื่น ๆ แก่ผู้ดูแลระบบ

อะไรที่ไม่ใช่การขู่ดำเนินคดี

แก้

การร้องทุกข์ที่สอดคล้องและสุภาพในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการโจมตีไม่ใช่ "การขู่ดำเนินคดี"

หากคุณเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งเพิ่มเข้าสู่วิกิพีเดียอย่างไม่เหมาะสม เรายินดีและเป็นการเหมาะสมที่จะเขียนคำแถลงชัดเจนว่าวัสดุนั้นอนุญาตให้ใช้หรือไม่ คุณอาจติดต่อตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งของมูลนิธิวิกิมีเดีย หรือใช้วิธีดำเนินการที่ วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์

นโยบายของวิกิพีเดียว่าด้วยการหมิ่นประมาท คือ การลบเนื้อหาหมิ่นประมาททันทีที่ตรวจพบ การอภิปรายว่าเนื้อหาใดหมิ่นประมาทหรือไม่โดยไม่มีข้อบ่งชี้เจตนาฟ้องคดีไม่ใช่การขู่ดำเนินคดี หากคุณเชื่อว่าคุณตกเป็นเป้าหมายของคำแถลงหมิ่นประมาทบนวิกิพีเดีย กรุณาติดต่อหน่วยสารสนเทศที่ info wikimedia.org

คำชี้แจงเหตุผลนโยบายนี้

แก้

แม้ว่าคุณสามารถฟ้องคดีในศาลได้ แต่วิกิพีเดียไม่ใช่ที่สำหรับข้อพิพาททางกฎหมาย การขู่ดำเนินคดีถือว่าอนารยะและก่อปัญหาร้ายแรงหลายประการ คือ

  • การขู่ดำเนินคดีเป็นการยับยั้งการแก้ไขหน้าเสรีอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นมโนทัศน์ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประกันว่าวิกิพีเดียยังเป็นกลาง หากปราศจากเสรีภาพนี้ เราเสี่ยงให้ฝ่ายหนึ่งของข้อพิพาทข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่ง ฉะนั้นจะก่อความลำเอียงอย่างเป็นระบบในบทความของเรา
  • การขู่ดำเนินคดีก่อความรู้สึกไม่ดีและขาดความเชื่อมั่นในชุมชน ซึ่งเป็นการทำลายความสามารถของเราในการดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการสันนิษฐานเจตนาดีทั้งสองฝ่าย
  • เราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้ใช้ที่ขู่ดำเนินคดีในอดีต ด้วยการขู่ดำเนินคดี คุณอาจทำลายชื่อเสียงของคุณบนวิกิพีเดีย

การพยายามระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธีดำเนินการระงับข้อพิพาทมักนำไปสู่วิธีแก้ปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งกฎหมาย หากวิธีดำเนินการระงับข้อพิพาทไม่ระงับปัญหาของคุณ คุณก็สามารถเลือกดำเนินคดีได้ คุณทำเช่นนั้นโดยรู้ว่าคุณใช้ทุกขั้นตอนอย่างมีเหตุผลเพื่อระงับข้อพิพาทฉันมิตรแล้ว