วิกิพีเดีย:ห้าเสาหลัก

นโยบายทั้งหมดของวิกิพีเดียนั้น โดยสรุปแล้วตั้งอยู่บน ห้าเสาหลัก ที่นิยามลักษณะของวิกิพีเดีย ได้แก่

เสาหลักสีน้ำเงิน (1: สารานุกรม) วิกิพีเดียคือสารานุกรม ที่มีองค์ประกอบของทั้งสารานุกรม กาลานุกรมและอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ทั้งทั่วไปและเฉพาะด้าน วิกิพีเดียไม่ใช่ที่ป่าวประกาศ ไม่ใช่สื่อไร้สาระ ไม่ใช่การทดลองในระบอบอนาธิปไตยหรือประชาธิปไตย ไม่ใช่การรวบรวมข้อมูลอย่างขาดการพิจารณา ไม่ใช่สารบัญเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังไม่ใช่พจนานุกรม หนังสือพิมพ์ แหล่งรวบรวมเอกสารต้นฉบับ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นควรถูกจัดอยู่เข้าสู่โครงการพี่น้องของวิกิมีเดียแทน
 
เสาหลักสีเขียว (2: มุมมองที่เป็นกลาง) วิกิพีเดียเขียนจากมุมมองที่เป็นกลาง คือ เรามุ่งมั่นให้ได้บทความที่บันทึกและอธิบายมุมมองหลักในแบบที่สมดุลและไม่มีอคติ เราเลี่ยงการแก้ต่างและบรรยายข้อมูลและประเด็นมากกว่านั่งถกเถียงกัน บางบทความอาจมีมุมมองที่ได้รับการยอมรับอย่างดีแล้วเพียงมุมมองเดียว บางบทความเราอธิบายหลายมุมมอง โดยนำเสนอแต่ละมุมมองอย่างถูกต้องแม่นยำและในบริบท และไม่นำเสนอมุมมองใด ๆ ว่าเป็น "ความจริง" หรือ "มุมมองที่ดีที่สุด" ทุกบทความต้องมีความแม่นตรงที่พิสูจน์ยืนยันได้ เนื้อความส่วนที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงอาจถูกนำออก ฉะนั้น โปรดระบุแหล่งอ้างอิง ประสบการณ์ การตีความและความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิกิพีเดีย ซึ่งหมายถึงการอ้างแหล่งข้อมูลที่พิสูจน์ยืนยันได้และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเรื่องซึ่งเป็นที่พิพาทหรือเมื่อหัวเรื่องเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่
 
เสาหลักสีเหลือง (3: เสรี) วิกิพีเดียคือเนื้อหาเสรีที่ทุกคนสามารถแก้ไข ใช้ ดัดแปลงและแจกจ่าย เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ และอย่าขโมยความคิดผู้อื่น เนื้อหาไม่เสรีได้รับอนุญาตภายใต้การใช้งานโดยชอบธรรม แต่ควรพยายามหาสื่อหรือเนื้อหาเสรีเป็นทางเลือกที่คุณต้องการเพิ่มในวิกิพีเดีย เพราะทุกการแก้ไขของคุณอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรีแก่สาธารณะ จึงไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของบทความทั้งสิ้น ทุกการแก้ไขของคุณสามารถและจะถูกแก้ไขและแจกจ่ายอย่างแน่นอน
 
เสาหลักสีส้ม (4: หลักความประพฤติและมารยาท) ในวิกิพีเดียควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเคารพและมีมารยาท เคารพและสุภาพต่อเพื่อนชาววิกิพีเดีย แม้คุณจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตาม ใช้มารยาทวิกิพีเดีย และเลี่ยงการว่าร้ายผู้อื่น หาข้อยุติ หลีกเลี่ยงสงครามแก้ไข และระลึกว่าวิกิพีเดียภาษาไทยมี 164,497 บทความให้ทำงานและอภิปรายกัน ประพฤติโดยมองผู้อื่นในแง่ดี และอย่าขัดขวางวิกิพีเดียเพื่อแสดงประเด็นบางอย่าง จงเปิดเผยและเต็มใจต้อนรับ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น อภิปรายรายละเอียดในหน้าพูดคุย และยึดตามการระงับข้อพิพาท
 
เสาหลักสีแดง (5: ปล่อยวางกฎทั้งหมด) วิกิพีเดียไม่มีกฎตายตัว กฎในวิกิพีเดียมิได้ถูกจารึกไว้บนศิลา การใช้คำและการตีความมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงได้ตามกาล หลักการและจิตวิญญาณของกฎวิกิพีเดียสำคัญกว่าข้อความตามตัวอักษร และบางครั้ง การพัฒนาวิกิพีเดียต้องยกเว้นกฎ ขอให้กล้า (แต่ไม่สะเพร่า) ในการอัปเดตบทความและอย่ากังวลกับข้อผิดพลาด รุ่นก่อน ๆ ถูกบันทึกไว้หมดแล้ว ฉะนั้น ข้อผิดพลาดทุกอย่างสามารถแก้ไขได้

ดูเพิ่ม