วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

บทความวิกิพีเดียถูกพัฒนาขึ้นผ่านการทำงานหนักของผู้ร่วมแก้ไขทั่วไป แต่ผู้ใช้ใหม่ก็มีบทบาทในการแก้ไขจำนวนมากด้วยเช่นกัน พึงระลึกอยู่เสมอว่าเราทั้งหมดเคยเป็นผู้ใช้ใหม่ต่อวิกิพีเดียมาก่อน และในบางครั้ง (อย่างเช่นการแก้ไขบทความนอกเหนือไปจากขอบเขตที่เราสนใจ) แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากที่สุด ก็อาจถือได้ว่าเป็น "ผู้ใช้ใหม่" เช่นกัน

สมาชิกใหม่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่ายิ่งของวิกิพีเดีย เราต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้ใหม่ด้วยความใจดีและอดทน ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผู้ร่วมพัฒนาอันมีคุณค่านี้ถอยห่างไปเร็วยิ่งกว่าความเป็นปรปักษ์ เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ใหม่จะสามารถปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานของประชาคมของวิกิพีเดียได้โดยสมบูรณ์ ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการแก้ไข แม้กระทั่งผู้ใช้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังต้องการการเตือนความจำอยู่เป็นบางครั้ง

โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

 • พึงเข้าใจว่าคนที่เข้ามาใหม่มีความจำเป็นและมีคุณค่าต่อชุมชน

หลีกเลี่ยงการกัดผู้ใช้ใหม่อย่างไร

ก่อนที่ผู้ใช้ใหม่จะคุ้นเคยกับการเขียนในวิกิพีเดีย โปรดระลึกอยู่ในใจว่าอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

 • หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง (เช่น แย่, โง่, เลว, เหี้ย, สัส ฯลฯ)
 • อธิบายการย้อนกลับอยู่เสมอในช่องคำอธิบายอย่างย่อ ใช้คำพูดง่าย ๆ
 • อย่าใช้คำพูดถากถางทั้งในการสรุปการแก้ไขและหน้าพูดคุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้อนกลับ
 • พยายามตอบสนองอย่างสุภาพ
 • งดการแก้ไขชั่วคราวหากคุณคิดว่ากำลังโมโหอยู่
 • มีมารยาท
 • รับฟังความเห็นและยินดีรับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่
 • มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง
 • แบ่งรับแบ่งสู้ หากจำเป็น
 • หลีกเลี่ยงภาษาเฉพาะกลุ่มเกินความจำเป็น เมื่ออ้างถึงนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ ให้ยกมาทั้งประโยค ไม่ย่อ
 • หลีกเลี่ยงการบล็อกแต่แรก ควรพูดคุยกับผู้ใช้ก่อนการบล็อก
 • หลีกเลี่ยงการลบบทความที่เพิ่งเขียนใหม่ทันทีจากผู้ใช้ขาดประสบการณ์ ซึ่งอาจกำลังทดลองเขียนอยู่
 • ป้ายแจ้งลบอาจทำให้ผู้เขียนกลัวหรือเป็นข้อความไม่ต้อนรับกับผู้ใช้ใหม่ ควรเขียนข้อความไปถึงผู้ใช้ใหม่

แม่แบบ

อ้างอิง

  โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน