วิกิพีเดีย:ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน

แนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
พฤติกรรม
สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มารยาท
โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
ลายเซ็น
หน้าผู้ใช้
เนื้อหา
อัตชีวประวัติ
การอ้างอิงแหล่งที่มา
แหล่งข้อมูลอื่น
การใส่ภาพ
ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส
การแก้ไข
ขอให้กล้า
คำอธิบายอย่างย่อ
ต้องมีเนื้อหาอย่างชัดเจน
ความสำคัญของเนื้อหา
เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม
แนวทางการเขียน
คู่มือในการเขียน
เขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

ผู้เขียนและผู้ร่วมแก้ไขในวิกิพีเดียได้มีส่วนร่วมพัฒนาบทความคุณภาพสูงได้ แต่ในบางครั้ง วิกิพีเดียก็มีเนื้อหาที่อาจเป็นเรื่องไร้สาระได้เช่นกัน ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นสองประเภท:

  1. มีเนื้อหาไร้สาระทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ข้อความหรือตัวอักษรแบบสุ่มซึ่งไม่มีความหมายทั้งหมด อย่างเช่น ข้อความ "dsfjilsafjdhjsafdljsadhsa"
  2. เนื้อหาซึ่งอาจดูเหมือนจะมีความหมายตามกระแสนิยมในชั่วเวลาหนึ่ง แต่เป็นที่สับสนอย่างสิ้นเชิงชนิดที่ว่าบุคคลผู้มีเหตุผลโดยทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้

การมีเนื้อหาของบทความถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวิกิพีเดีย แม้ส่วนประกอบของเนื้อหาจะค่อนข้างน้อย แต่ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่บทความในวิกิพีเดียในฐานะสารานุกรมเสรี จะไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจน

ส่วนของการที่ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน แก้ไข

  • มีแค่ชื่อ
  • เขียนเล่น
  • เนื้อหาที่ค่อนข้างไปในทางที่ผิด
  • เขียนคำหยาบคาย
  • ไม่ได้เขียนจากความเข้าใจ

ดูเพิ่ม แก้ไข