วิกิพีเดีย:ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน

ผู้เขียนและผู้ร่วมแก้ไขในวิกิพีเดียได้มีส่วนร่วมพัฒนาบทความคุณภาพสูงได้ แต่ในบางครั้ง วิกิพีเดียก็มีเนื้อหาที่อาจเป็นเรื่องไร้สาระได้เช่นกัน ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นสองประเภท:

  1. มีเนื้อหาไร้สาระทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ข้อความหรือตัวอักษรแบบสุ่ม (เช่น การทุบแป้นพิมพ์) ซึ่งไม่มีความหมายทั้งหมด อย่างเช่น ข้อความ "dsfjilsafjdhjsafdljsadhsa"
  2. เนื้อหาซึ่งอาจดูเหมือนจะมีความหมายตามกระแสนิยมในชั่วเวลาหนึ่ง แต่เป็นที่สับสนอย่างสิ้นเชิงชนิดที่ว่าบุคคลผู้มีเหตุผลโดยทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้

การมีเนื้อหาของบทความถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวิกิพีเดีย แม้ส่วนประกอบของเนื้อหาจะค่อนข้างน้อย แต่ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่บทความในวิกิพีเดียในฐานะสารานุกรมเสรี จะไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจน

ส่วนของการที่ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน แก้

  • มีแค่ชื่อ
  • เขียนเล่น
  • เนื้อหาที่ค่อนข้างไปในทางที่ผิด
  • เขียนคำหยาบคาย
  • ไม่ได้เขียนจากความเข้าใจ

ดูเพิ่ม แก้