วิกิพีเดีย:ระวังเสียอรรถรส

แนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
พฤติกรรม
สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มารยาท
โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
ลายเซ็น
หน้าผู้ใช้
เนื้อหา
อัตชีวประวัติ
การอ้างอิงแหล่งที่มา
แหล่งข้อมูลอื่น
การใส่ภาพ
ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส
การแก้ไข
ขอให้กล้า
คำอธิบายอย่างย่อ
ต้องมีเนื้อหาอย่างชัดเจน
ความสำคัญของเนื้อหา
เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม
แนวทางการเขียน
คู่มือในการเขียน
เขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

ข้อความบางส่วนในวิกิพีเดียอาจกล่าวถึงเค้าโครงเรื่อง เหตุการณ์ ปมปัญหาและการคลี่คลาย ในงานวรรณกรรม (เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือ วิดีโอเกม) ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านข้อความนั้นไม่ได้รับประสบการณ์อย่างที่พึงประสงค์เมื่อได้รับรู้งานวรรณกรรมนั้นในภายหลัง (สปอย)

บทความในอินเตอร์เน็ตอาจมีคำเตือน "ระวังเสียอรรถรส" เพื่อเตือนผู้อ่านซึ่งอาจประสงค์จะหลีกเลี่ยงไม่อ่านข้อความส่วนดังกล่าว วิกิพีเดียเคยมีข้อความเตือนเช่นนี้ในบางบทความแต่ในปัจจุบันวิกิพีเดียยกเลิกการใช้คำเตือนดังกล่าวแล้ว คงไว้แต่ข้อความแสดงการปฏิเสธความรับผิดชอบทางเนื้อหา และหัวเรื่องเช่น "โครงเรื่อง" หรือ "ฉากจบ" ซึ่งทำให้ผู้อ่านรู้ได้โดยนัยอยู่แล้วว่ามีข้อความที่ทำให้เสียอรรถรสอยู่ ด้วยความที่วิกิพีเดียมีข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไปอยู่แล้ว ทำให้การใช้สปอยเลอร์ในวิกิพีเดียเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น

วิกิพีเดียยืนยันการเขียนบทความที่เป็นกลาง เป็นสารานุกรม มีความครบถ้วนสมบูรณ์ การที่ข้อความใดข้อความหนึ่งทำให้เสียอรรถรสไม่เป็นเหตุให้ข้อความดังกล่าวถูกลบไปจากบทความได้ อย่างไรก็ดีผู้เขียนพึงระลึกไว้เสมอว่าข้อความที่เขียนต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของสารานุกรม วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งรวมข้อมูลทุกอย่างที่หาได้ บทความวรรณกรรมที่ดีควรกล่าวถึงตัวเรื่องจากมุมมองของโลกแห่งความเป็นจริง มีข้อมูลเกี่ยวกับการตอบรับ ผลกระทบ และความสำคัญของวรรณกรรม

ดูเพิ่ม