วิกิพีเดีย:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบด้านเนื้อหา

วิกิพีเดียมีเนื้อหาที่อาจค้านได้

ในการดำเนินการแบบสารานุกรม วิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความหลายหมื่นบทความในหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งบางหัวข้อมักถูกเซ็นเซอร์จากแผนตัวกรอง (filtering scheme) ทางการศึกษา ของรัฐบาล ของบริษัท ของผู้ปกครอง หรืออื่น ๆ

  • บางบทความในวิกิพีเดียมีการถกคำหรือภาษาที่ถูกมองว่าดูหมิ่น หยาบคายหรือก้าวราวในสายตาผู้อ่านบางส่วน
  • บทความอาจมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาของบุคคลหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจได้รับการคุ้มครองบางวัฒนธรรม
  • วิกิพีเดียมีบางรูป ซึ่งผู้อ่านบางส่วนมองว่า ก้าวร้าว ตัวอย่างเช่น บางบทความมีภาพกราฟฟิกแสดงความรุนแรง กายวิภาคมนุษย์ หรือการร่วมเพศ
  • หลายบทความมีการถกถึงหัวข้อที่เป็นที่โต้แย้งกันอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งบางเรื่องที่ถกกันนั้นมีการบังคับใช้ทางอาญาในบางเขตอำนาจศาล
  • วิกิพีเดียมีสปอยเลอร์
  • วิกิพีเดียอาจมีการชักนำแก่ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย
  • วิกิพีเดียอาจมีภาพและวิดีโอซึ่งสามารถกระตุ้นให้ชักหรือเกิดสภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
  • แม้ว่าในวิกิพีเดียจะมีบทความที่มีเนื้อหาทางการแพทย์ ทางกฎหมายหรือสารสนเทศอื่นซึ่งตามปกติเป็นเรื่องความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ กระนั้น วิกิพีเดียมิใช่ที่สำหรับมองหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ พึงระลึกว่า วิกิพีเดียไม่ให้คำแนะนำทางการแพทย์ และคำแนะนำทางกฎหมาย

นโยบายปัจจุบันของวิกิพีเดีย คือ เก็บรักษาเนื้อหาเหล่านี้ไว้ หากมิได้ละเมิดนโยบายที่มีอยู่ หรือกฎหมายของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกา อันเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์วิกิพีเดีย

ในทุกกรณี วิกิพีเดียเป็นงานที่กำลังดำเนินอยู่ และบทความจำนวนมากมีข้อผิดพลาด อคติ ซ้ำซ้อน หรือต้องการการเอาใจใส่ บทความส่วนมากเขียนขึ้นจากปัจเจกบุคคลเพียงคนเดียวหรือคนเดียวเป็นหลักผู้ซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น และอาจขาดหนังสือรับรองทางวิชาการหรือวิชาชีพในสาขานั้น

วิกิพีเดียมีสารสนเทศที่เคลือบคลุมที่จะไม่มีในสารานุกรมธรรมดา ขอบเขตเนื้อหาของวิกิพีเดียขึ้นอยู่กับความสนใจของอาสาสมัครผู้ร่วมเขียน ผู้อ่านไม่ควรตัดสินความสำคัญของหัวข้อจากการที่มีผู้เขียนถึงอยู่ในวิกิพีเดีย หรือสันนิษฐานว่าหัวข้อนั้นสำคัญ เพียงเพราะเป็นเรื่องที่มีการเขียนถึงในวิกิพีเดีย