วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์

หน้านี้ใช้สำหรับรวบรวมรายชื่อบทความ และสื่อที่มีปัญหาลิขสิทธิ์

บทความที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ จะอยู่ในบัญชีเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไป (เช่น ลบบทความ, เรียกคืนเนื้อหาเดิม, เขียนเนื้อหาขึ้นมาใหม่ ฯลฯ)

หากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นจากการเพิ่มเนื้อหาบทความ โดยที่เนื้อหาก่อนหน้านั้นไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ ควรจะเรียกคืนเนื้อหาบทความกลับไปช่วงก่อนหน้าที่จะมีปัญหา เนื้อหาส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะยังคงอยู่ในประวัติของหน้าบทความนั้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการให้ลบเนื้อหาออกจากหน้าประวัติด้วย สามารถแจ้งความประสงค์กับทางมูลนิธิวิกิมีเดีย เพื่อให้ลบเนื้อหาส่วนดังกล่าวออกจากระบบ

สำหรับการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ของภาพ อาจทำได้โดยการค้นหาสถานะลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาตการใช้งานของภาพนั้น จากนั้นจึงติดป้ายระบุสถานะให้ชัดเจน ดูเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย:นโยบายการใช้ภาพ

สำหรับผู้ถือลิขสิทธิ์: ถ้าคุณคิดว่ามีเนื้อหาใดในวิกิพีเดียละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณนั้น ให้ทำการแจ้งที่แผนกช่วยเหลือ

วิธีแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์

ในหน้าบทความ

ให้ใช้ {{ละเมิดลิขสิทธิ์}} โดยให้ศึกษาวิธีการใช้งานที่ แม่แบบ:ละเมิดลิขสิทธิ์

ในหน้าคุยกับผู้ใช้และหน้าผู้ใช้

ในหน้าคุยกับผู้ใช้ให้ใส่โค้ด {{nothanks}} และในหน้าผู้ใช้ให้ใส่โค้ด {{nothanks0}} สำหรับกรณีที่ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

รายชื่อบทความและภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์

รายชื่อนี้ได้รับการอัปเดตอัตโนมัติโดยบอตคุงทุกๆ 1 ชั่วโมง การแก้ไขเพิ่มเติมอาจถูกแทนที่เมื่อมีการอัปเดตครั้งต่อไป

ภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์เกิน 7 วันจะถูกย้ายออกจากบทความโดยอัตโนมัติ

ได้รับแจ้งเกิน 7 วัน

ไม่มีบทความที่ได้รับแจ้งเกิน 7 วัน
ไม่มีภาพที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์เกิน 7 วัน
1 ภาพที่ไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาต
85 ภาพที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา
ไม่มีภาพที่ผู้อัปโหลดไม่ทราบสัญญาอนุญาตเกิน 7 วัน

ได้รับแจ้งใหม่

ไม่ได้ระบุ

3 บทความ

หากคุณพบว่าวันที่รายงานคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบวันที่แจ้งเป็น dd/mm/yyyy และใช้ปีพุทธศักราช ขอขอบคุณ

ดูเพิ่ม